HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 24. zasedání ZM Strakonice, konaného dne 18.04.2018Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - pracovní předsednictvo
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - návrhová komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0
Zahájení - volební komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání - bod Ing. Joza - Doprava ve městě
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
Ing. Rudolf Oberfalcer      

   Zdrželo se:
Ing. Josef Moučka  Josef Štrébl  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání - návrh Mgr. Ing. Vondrys - neomezená diskuse u vybr. bodů
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 7
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Josef Moučka
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1.1
Tajemník - Plnění usnesení zastupitelstva města Strakonice za II. pol. r. 2017 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2.1
Odbor rozvoje - Podněty k pořízení změny regulačního plánu Za Stínadly -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 5
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Josef Zoch    

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová      

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2.2
Odbor rozvoje - Vyhodnocení urbanisticko­architektonické soutěže o návrh Západní části Velkého náměstí ve Strakonicích - rozhoduje /schvaluje
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Josef Zoch      

   Proti:
Ing. Rudolf Oberfalcer      

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Josef Moučka  


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2.2
Odbor rozvoje - Vyhodnocení urbanisticko­architektonické soutěže o návrh Západní části Velkého náměstí ve Strakonicích - bod 4 rozšíření
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2.2
Odbor rozvoje - Vyhodnocení urbanisticko­architektonické soutěže o návrh Západní části Velkého náměstí ve Strakonicích -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3
Odbor školství a CR - Poskytnutí dotací z Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2018 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 4
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 1.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 4
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 2.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Josef Zoch    

   Proti:
Ing. Luděk Joza Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 4
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 3.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 5
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Josef Zoch  

   Proti:
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 4
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 4.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 4
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 5.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Josef Zoch      

   Proti:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna    


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 4
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 6.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 7.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 8. - 9.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 4
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 10.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Josef Zoch      

   Proti:
Ing. Luděk Joza      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová  


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 11. protinávrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 4
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt  Milada Vlasáková

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  František Christelbauer Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 11.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Josef Zoch      

   Proti:
Mgr. Radek Sosna      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 13. - 15.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 16. protinávrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 10
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava  Milan Jungvirt PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 16.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Josef Zoch

   Proti:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 17. - 19.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 4
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 20. protinávrh p. Jungvirt
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 3
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Jaroslav Horejš  Milan Jungvirt    

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Josef Zoch


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 20.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Josef Zoch  

   Proti:
 Milan Jungvirt      

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 4
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 21.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 22. - 24.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 5.1
Starosta - 25. protiletadlovový raketový pluk Strakonice ­ Memorandum o vzájemné spolupráci mezi městem Strakonice a 25. protiletadlovým raketovým plukem -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 5.2
Starosta - Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice a.s. - protinávrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 6.1
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 26 ­ 34 - R.O. 26 - 29
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 6.1
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 26 ­ 34 - R.O. 30
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 3
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Josef Zoch

   Proti:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt Mgr. Radek Sosna    


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 6.1
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 26 ­ 34 - R.O. 32 protinávrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 10
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava  Milan Jungvirt PhDr. Ivana Říhová  


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 6.1
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 26 ­ 34 - R.O. 32
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Josef Zoch      

   Proti:
Ing. Luděk Joza Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna    


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 6.1
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 26 ­ 34 - R.O. 31
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 6.1
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 26 ­ 34 - R.O. 33, 34
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 6.3
Finanční odbor - Kontrolní výbor ­ Zápis č.15/2018 - návrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 6
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš  František Christelbauer Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer  Milada Vlasáková    

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt PhDr. Ivana Říhová  Josef Štrébl
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 6.3
Finanční odbor - Kontrolní výbor ­ Zápis č.15/2018 - kontrolní a finanční výbor
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 7
Odbor ŽP - Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 9
Diskuse - přijímat usnesení v diskusi
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 6
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
 Jaroslav Horejš  Milan Jungvirt