HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 25.zasedání ZM Strakonice, konaného dne 23.05.2018Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - volba overovatelu zapisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - 3 členná návrhová komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Nehlasovalo:
Ing. Luděk Joza      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - 3 volební komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Ing. Radek Chvosta Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Mgr. Jan Svoboda  


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání - návrh pan Sosna
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 5
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Pavel Zach DiS.


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání - kompletní program jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Mgr. Radek Sosna  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1
Starosta - Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice a.s. - vytištění materiálů
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 10
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 3
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Ing. Pavel Pavel    

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Radek Chvosta Ing. Josef Moučka  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda

   Nehlasovalo:
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1
Starosta - Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice a.s. - neomezený počet vystoupení
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 9
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 1
Starosta - Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice a.s. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 2
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel

   Nehlasovalo:
Ing. Luděk Joza      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2
Odbor rozvoje - Vydání změny č. 3 Územního plánu Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - materiál na stůl
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Ing. Pavel Pavel      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 4
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 55, 56 a 69 - RO 55, 56, 69
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch