HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 26.zasedání ZM Strakonice, konaného dne 27.06.2018Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - volba návrhové komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - Program jednání - návrh Mgr. Ing. Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 8
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
 Josef Eigner  Jaroslav Horejš  František Christelbauer Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jan Svoboda    


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0
Zahájení - záměna bodů
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2.3
Odbor školství a CR - Komise pro sport města Strakonice - bod 1
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 2.3
Odbor školství a CR - Komise pro sport města Strakonice - bod 2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Jan Svoboda Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 2.4
Odbor školství a CR - Mimořádná podpora organizovaných aktivit - zmatečné
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 5
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Rudolf Oberfalcer  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.      

   Zdrželo se:
 Josef Zoch      

   Nehlasovalo:
 Jaroslav Horejš  Josef Štrébl    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2.4
Odbor školství a CR - Mimořádná podpora organizovaných aktivit - protinávrh Ing. Joza - rozdělit na dvě části
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 4
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl

   Zdrželo se:
 Jaroslav Horejš  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2.4
Odbor školství a CR - Mimořádná podpora organizovaných aktivit - protinávrh Ing. Joza - část první -příspěvek
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2.4
Odbor školství a CR - Mimořádná podpora organizovaných aktivit - protinávrh Ing. Joza - část druhá - rozdělení
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 10
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda    

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2.4
Odbor školství a CR - Mimořádná podpora organizovaných aktivit - zmatečné
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 8
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Nehlasovalo:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 2.4
Odbor školství a CR - Mimořádná podpora organizovaných aktivit - protinávrh Ing. Joza upravit podmínky
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 2.4
Odbor školství a CR - Mimořádná podpora organizovaných aktivit - bod 3
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 2.5
Odbor školství a CR - Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 1.1
Finační odbor - Závěrečný účet města Strakonice a org. za rok 2017 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 1.2
Finační odbor - Účetní závěrka města Strakonice za rok 2017 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 1.3
Finační odbor - Rozpočtová opatření - rozpočtová opatření č. 57, 58, 67, 68, 76
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 1.3
Finační odbor - Rozpočtová opatření - rozpočtová opatření č. 77 protinávrh Mgr. Ing. Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 9
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Mgr. Jan Svoboda      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 1.3
Finační odbor - Rozpočtová opatření - rozpočtová opatření č. 77
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 1.3
Finační odbor - Rozpočtová opatření - rozpočtová opatření č. 78, 82, 93
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 1.3
Finační odbor - Rozpočtová opatření - rozpočtová opatření návrh Ing. Pavel
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 3
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 František Christelbauer Ing. Rudolf Oberfalcer  Pavel Zach DiS.  

   Zdrželo se:
 Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Josef Zoch


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 1.4
Finační odbor - Finanční výbor - zápisy -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna    


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3
Odbor informatiky a provozu - Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období r.2018­2022 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4.1
Místostarosta - Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (TC Přádelna) - protinávrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 5
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
 František Christelbauer Ing. Rudolf Oberfalcer  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Radek Chvosta Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4.1
Místostarosta - Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (TC Přádelna) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4.2
Místostarosta - Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (DUDÁK ­ Měšťanský pivovar Strakonice a.s.) - ukončení rozpravy
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 3
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt  

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4.2
Místostarosta - Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (DUDÁK ­ Měšťanský pivovar Strakonice a.s.) - protinávrh Ing. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 9
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner    


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 4.2
Místostarosta - Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (DUDÁK ­ Měšťanský pivovar Strakonice a.s.) - na vědomí
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
Ing. Pavel Pavel      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 5.3
Odbor rozvoje - Projekt „Regenerace veřejných prostranství v ulici Mlýnská ­ východní část, Strakonice“ - body 1, 2, 3,
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 6
Majetkový odbor - majetkové záležitosti - bod č. 1. - 4.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 6
Majetkový odbor - majetkové záležitosti - bod č. 5.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Ing. Luděk Joza Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna    


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 6
Majetkový odbor - majetkové záležitosti - bod č. 6. - 9.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 6
Majetkový odbor - majetkové záležitosti - bod č. 10. protinávrh Mgr.Ing.Vondrys 1
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 14
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza      


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 6
Majetkový odbor - majetkové záležitosti - bod č. 10. protinávrh Mgr.Ing.Vondrys 2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 6
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková    

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Radek Chvosta Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 6
Majetkový odbor - majetkové záležitosti - bod č. 10.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel  


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 6
Majetkový odbor - majetkové záležitosti - bod č. 11.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Mgr. Jan Svoboda      

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  Milan Jungvirt    


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 6
Majetkový odbor - majetkové záležitosti - bod č. 12.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
Ing. Luděk Joza      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 6
Majetkový odbor - majetkové záležitosti - bod č. 13. - záměr prodej
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 6
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Rudolf Oberfalcer
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.    

   Zdrželo se:
 Josef Štrébl  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 6
Majetkový odbor - majetkové záležitosti - bod č. 13.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 2
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna    

   Zdrželo se:
 Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 6
Majetkový odbor - majetkové záležitosti - bod č. 14.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 2
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Mgr. Radek Sosna      


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 6
Majetkový odbor - majetkové záležitosti - bod č. 15. - 18.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 6
Majetkový odbor - majetkové záležitosti - bod č. 19. protinávrh Jungvirt
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 15
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš  František Christelbauer
Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 6
Majetkový odbor - majetkové záležitosti - bod č. 19.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
 František Christelbauer Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 6
Majetkový odbor - majetkové záležitosti - bod č. 20.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 6
Majetkový odbor - majetkové záležitosti - bod č. 21.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 6
Majetkový odbor - majetkové záležitosti - bod č. 22.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Ing. Luděk Joza Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna    


Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 6
Majetkový odbor - majetkové záležitosti - bod č. 23. - 26., 1a, 2a, 3a
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: 7
MP - Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 1/2018, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch