HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 27.zasedání ZM Strakonice, konaného dne 26.07.2018Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - volba členů pracovního předsednictva (p. Zach), volba ověřovatelů zápisu (p. Christelbauer, p. Eigner)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - volba návrhové komise (p. Horejš, p. Chvosta, p. Moučka)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Starosta - prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (Odpady Písek s.r.o., TSST, TST, ST TV s.r.o., ROS a.s.) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2
Majetkový odbor - majetkové záležitosti - bod č.1
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Radek Chvosta Ing. Pavel Pavel    


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2
Majetkový odbor - majetkové záležitosti - bod č.2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3
Odbor školství o CR - mimořádná podpora organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 4
Diskuse -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Radek Chvosta Ing. Pavel Pavel    

   Nehlasovalo:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys