HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 28. zasedání ZM Strakonice, konaného dne 12.09.2018Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - volba návrhové komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání - návrh Ing. Pavel
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 2
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna  Milada Vlasáková    

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Josef Štrébl    

   Zdrželo se:
 František Christelbauer Ing. Josef Moučka Mgr. Jan Svoboda  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0.1
30 minut pro občany - ukončení
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 4
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Josef Moučka Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel Ing. Radek Chvosta Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna

   Zdrželo se:
Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová    

   Nehlasovalo:
 Milan Jungvirt      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1.1
Odbor rozvoje - Podnět k pořízení změny regulačního plánu Za Stínadly -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1.2
Odbor rozvoje - Návrh na pořízení změny č. 8 Územního plánu Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 2.1
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 111 - 114 - ro. 111
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2.1
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 111 - 114 - ro. 112, 113, 114
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2.1
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 111 - 114 - ro.118
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2.2
Finanční odbor - Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2.3
Finanční odbor - Zřizovací listina MěÚSS - Dodatek č. 8 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - body 1. - 13.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 14.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt Mgr. Radek Sosna    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - body 15. - 22.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 23. protinávrh p. Jungvirt
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 24.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt  


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - body 25. - 26.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Nehlasovalo:
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová    


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - 28 3a body 1. - 5.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4
Technické služby Strakonice s.r.o. - Odpisy nevymožitelných pohledávek -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch