HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 14.zasedání ZM Strakonice, konaného dne 15.12.2021Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - Volba ověřovatelů zápisu, volba 3-čl.návrhové komise a 3-čl.volební komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Pavel Drdel  Vít Holeksa  Martin Horský  Josef Hradský
Mgr. Břetislav Hrdlička  Jan Hrdlička  Jaroslav Choura  František Christelbauer
 Václav Král Ing. Rudolf Oberfalcer ml. Ing. Rudolf Oberfalcer  Miloš Sedláček
 Marcela Štveráková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch Ing. Miroslava Zralá
Mgr. Marie Žiláková PhDr. Miroslav Žitný    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - doplnění programu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Pavel Drdel  Vít Holeksa  Martin Horský  Josef Hradský
Mgr. Břetislav Hrdlička  Jan Hrdlička  Jaroslav Choura  František Christelbauer
 Václav Král Ing. Rudolf Oberfalcer ml. Ing. Rudolf Oberfalcer  Miloš Sedláček
 Marcela Štveráková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch Ing. Miroslava Zralá
Mgr. Marie Žiláková PhDr. Miroslav Žitný    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1.1
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 1. protinávrh Ing. Rudolf Oberfalcer ml.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Pavel Drdel  Martin Horský  Josef Hradský  Jan Hrdlička
 Jaroslav Choura  František Christelbauer  Václav Král Ing. Rudolf Oberfalcer ml.
Ing. Rudolf Oberfalcer  Miloš Sedláček  Marcela Štveráková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch Mgr. Marie Žiláková    

   Zdrželo se:
MUDr. Martin Gregora  Vít Holeksa Ing. Miroslava Zralá PhDr. Miroslav Žitný

   Nehlasovalo:
Mgr. Břetislav Hrdlička      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1.1
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - body 2. - 8.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Pavel Drdel MUDr. Martin Gregora  Vít Holeksa  Martin Horský
 Josef Hradský Mgr. Břetislav Hrdlička  Jan Hrdlička  Jaroslav Choura
 František Christelbauer  Václav Král Ing. Rudolf Oberfalcer ml. Ing. Rudolf Oberfalcer
 Miloš Sedláček  Marcela Štveráková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch
Ing. Miroslava Zralá Mgr. Marie Žiláková PhDr. Miroslav Žitný  


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1.1
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 9.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Pavel Drdel MUDr. Martin Gregora  Vít Holeksa  Martin Horský
Mgr. Břetislav Hrdlička  Jan Hrdlička  Jaroslav Choura  František Christelbauer
 Václav Král Ing. Rudolf Oberfalcer ml. Ing. Rudolf Oberfalcer  Miloš Sedláček
 Marcela Štveráková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch Mgr. Marie Žiláková

   Proti:
PhDr. Miroslav Žitný      

   Zdrželo se:
 Josef Hradský Ing. Miroslava Zralá    


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1.1
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 10.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Pavel Drdel MUDr. Martin Gregora  Vít Holeksa  Martin Horský
 Josef Hradský Mgr. Břetislav Hrdlička  Jan Hrdlička  Jaroslav Choura
 František Christelbauer  Václav Král Ing. Rudolf Oberfalcer ml. Ing. Rudolf Oberfalcer
 Miloš Sedláček  Marcela Štveráková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch
Ing. Miroslava Zralá Mgr. Marie Žiláková PhDr. Miroslav Žitný  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1.1
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 11.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Pavel Drdel MUDr. Martin Gregora  Vít Holeksa  Martin Horský
 Josef Hradský Mgr. Břetislav Hrdlička  Jan Hrdlička  Jaroslav Choura
 František Christelbauer  Václav Král Ing. Rudolf Oberfalcer ml. Ing. Rudolf Oberfalcer
 Miloš Sedláček  Marcela Štveráková  Josef Zoch Mgr. Marie Žiláková

   Zdrželo se:
 Pavel Zach DiS. Ing. Miroslava Zralá PhDr. Miroslav Žitný  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1.1
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - body 12. - 15.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Pavel Drdel MUDr. Martin Gregora  Vít Holeksa  Martin Horský
 Josef Hradský  Jan Hrdlička  František Christelbauer  Václav Král
Ing. Rudolf Oberfalcer ml. Ing. Rudolf Oberfalcer  Miloš Sedláček  Marcela Štveráková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch Ing. Miroslava Zralá Mgr. Marie Žiláková
PhDr. Miroslav Žitný      

   Nehlasovalo:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Jaroslav Choura    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1.1
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 16. protinávrh Ing. Miroslava Zralá
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 10
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 2
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Pavel Drdel  Vít Holeksa Ing. Rudolf Oberfalcer  Miloš Sedláček
Ing. Miroslava Zralá      

   Proti:
MUDr. Martin Gregora  Martin Horský  Josef Hradský Mgr. Břetislav Hrdlička
 Jan Hrdlička  František Christelbauer  Václav Král Ing. Rudolf Oberfalcer ml.
 Josef Zoch Mgr. Marie Žiláková    

   Zdrželo se:
 Pavel Zach DiS. PhDr. Miroslav Žitný    

   Nehlasovalo:
 Jaroslav Choura  Marcela Štveráková    


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 1.1
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 16.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 3
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
MUDr. Martin Gregora  Vít Holeksa  Martin Horský  Josef Hradský
Mgr. Břetislav Hrdlička  Jan Hrdlička  Jaroslav Choura  František Christelbauer
 Václav Král Ing. Rudolf Oberfalcer ml. Ing. Rudolf Oberfalcer  Marcela Štveráková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch Mgr. Marie Žiláková  

   Proti:
 Pavel Drdel  Miloš Sedláček Ing. Miroslava Zralá  

   Zdrželo se:
PhDr. Miroslav Žitný      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 1.1
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - body 17. - 26.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Pavel Drdel MUDr. Martin Gregora  Vít Holeksa  Martin Horský
 Josef Hradský Mgr. Břetislav Hrdlička  Jan Hrdlička  Jaroslav Choura
 František Christelbauer  Václav Král Ing. Rudolf Oberfalcer ml. Ing. Rudolf Oberfalcer
 Miloš Sedláček  Marcela Štveráková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch
Ing. Miroslava Zralá Mgr. Marie Žiláková PhDr. Miroslav Žitný  


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 1.1
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod 28.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Pavel Drdel MUDr. Martin Gregora  Vít Holeksa  Martin Horský
 Josef Hradský Mgr. Břetislav Hrdlička  Jan Hrdlička  Jaroslav Choura
 František Christelbauer  Václav Král Ing. Rudolf Oberfalcer ml. Ing. Rudolf Oberfalcer
 Miloš Sedláček  Marcela Štveráková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch
Mgr. Marie Žiláková      

   Zdrželo se:
Ing. Miroslava Zralá PhDr. Miroslav Žitný    


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 1.2
Majetkový odbor - dodatečné materiály -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Pavel Drdel MUDr. Martin Gregora  Vít Holeksa  Martin Horský
 Josef Hradský Mgr. Břetislav Hrdlička  Jan Hrdlička  Jaroslav Choura
 František Christelbauer  Václav Král Ing. Rudolf Oberfalcer ml. Ing. Rudolf Oberfalcer
 Miloš Sedláček  Marcela Štveráková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch
Ing. Miroslava Zralá Mgr. Marie Žiláková PhDr. Miroslav Žitný  


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 2.1
MP - OZV města Strakonice č. 5/2021, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Pavel Drdel MUDr. Martin Gregora  Vít Holeksa  Martin Horský
 Josef Hradský Mgr. Břetislav Hrdlička  Jan Hrdlička  Jaroslav Choura
 František Christelbauer  Václav Král Ing. Rudolf Oberfalcer ml. Ing. Rudolf Oberfalcer
 Miloš Sedláček  Marcela Štveráková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch
Ing. Miroslava Zralá Mgr. Marie Žiláková PhDr. Miroslav Žitný  


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3.5
Odbor školství - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-134 ­ Kanoistický klub Otava Strakonice z. s. - celý bod 3
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Pavel Drdel MUDr. Martin Gregora  Vít Holeksa  Martin Horský
 Josef Hradský Mgr. Břetislav Hrdlička  Jan Hrdlička  Jaroslav Choura
 František Christelbauer  Václav Král Ing. Rudolf Oberfalcer ml. Ing. Rudolf Oberfalcer
 Miloš Sedláček  Marcela Štveráková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch
Ing. Miroslava Zralá Mgr. Marie Žiláková PhDr. Miroslav Žitný  


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 4.1
Sociální odbor - Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2022 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Pavel Drdel MUDr. Martin Gregora  Vít Holeksa  Martin Horský
 Josef Hradský Mgr. Břetislav Hrdlička  Jan Hrdlička  Jaroslav Choura
 František Christelbauer  Václav Král Ing. Rudolf Oberfalcer ml. Ing. Rudolf Oberfalcer
 Miloš Sedláček  Marcela Štveráková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch
Ing. Miroslava Zralá Mgr. Marie Žiláková PhDr. Miroslav Žitný  


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 5.1
Tajemnice - Uzavření dohody o provedení práce s členkou Zastupitelstva města Strakonice Mgr. Marií Žilákovou -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Pavel Drdel MUDr. Martin Gregora  Vít Holeksa  Martin Horský
 Josef Hradský Mgr. Břetislav Hrdlička  Jan Hrdlička  Jaroslav Choura
 František Christelbauer  Václav Král Ing. Rudolf Oberfalcer ml. Ing. Rudolf Oberfalcer
 Miloš Sedláček  Marcela Štveráková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch
Ing. Miroslava Zralá Mgr. Marie Žiláková PhDr. Miroslav Žitný  


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 6.1
Technické služby Strakonice s.r.o. - Bytové záležitosti ­ odepsání pohledávek -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Pavel Drdel MUDr. Martin Gregora  Vít Holeksa  Martin Horský
 Josef Hradský Mgr. Břetislav Hrdlička  Jan Hrdlička  Jaroslav Choura
 František Christelbauer  Václav Král Ing. Rudolf Oberfalcer ml. Ing. Rudolf Oberfalcer
 Miloš Sedláček  Marcela Štveráková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch
Ing. Miroslava Zralá Mgr. Marie Žiláková    


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 7.1
OŽP - OZV města Strakonice č. 6/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Pavel Drdel MUDr. Martin Gregora  Vít Holeksa  Martin Horský
 Josef Hradský Mgr. Břetislav Hrdlička  Jan Hrdlička  Jaroslav Choura
 František Christelbauer  Václav Král Ing. Rudolf Oberfalcer ml. Ing. Rudolf Oberfalcer
 Miloš Sedláček  Marcela Štveráková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch
Ing. Miroslava Zralá Mgr. Marie Žiláková    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 8.4
Finanční odbor - STARZ - přesun účelových prostředků do provozu, RO č. 119,120 - 1-4
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Pavel Drdel MUDr. Martin Gregora  Vít Holeksa  Martin Horský
 Josef Hradský Mgr. Břetislav Hrdlička  Jan Hrdlička  Jaroslav Choura
 František Christelbauer  Václav Král Ing. Rudolf Oberfalcer ml. Ing. Rudolf Oberfalcer
 Miloš Sedláček  Marcela Štveráková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch
Ing. Miroslava Zralá Mgr. Marie Žiláková    


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 8.5
Finanční odbor - Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2022 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Pavel Drdel MUDr. Martin Gregora  Vít Holeksa  Martin Horský
 Josef Hradský Mgr. Břetislav Hrdlička  Jan Hrdlička  Jaroslav Choura
 František Christelbauer  Václav Král Ing. Rudolf Oberfalcer ml. Ing. Rudolf Oberfalcer
 Miloš Sedláček  Marcela Štveráková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch
Mgr. Marie Žiláková      

   Proti:
Ing. Miroslava Zralá      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 8.6
Finanční odbor - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na období let 2023 ­ 2024 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Pavel Drdel MUDr. Martin Gregora  Vít Holeksa  Martin Horský
 Josef Hradský Mgr. Břetislav Hrdlička  Jan Hrdlička  Jaroslav Choura
 František Christelbauer  Václav Král Ing. Rudolf Oberfalcer ml. Ing. Rudolf Oberfalcer
 Miloš Sedláček  Marcela Štveráková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch
Mgr. Marie Žiláková      

   Zdrželo se:
Ing. Miroslava Zralá      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 8.7
Finanční odbor - Finanční výbor ­ Zápis č. 3/2021 ze dne 08.11.2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Pavel Drdel MUDr. Martin Gregora  Vít Holeksa  Martin Horský
 Josef Hradský Mgr. Břetislav Hrdlička  Jan Hrdlička  Jaroslav Choura
 František Christelbauer  Václav Král Ing. Rudolf Oberfalcer ml. Ing. Rudolf Oberfalcer
 Miloš Sedláček  Marcela Štveráková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch
Ing. Miroslava Zralá Mgr. Marie Žiláková