Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Kulturní dědictví“

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
08/2021 – 10/2021
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
399.339,00 Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
46.000,00 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
353.339,00 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
20. 01. 2021
Přidělení dotace: 
29. 04. 2021
Ukončení projektu: 
29. 10. 2021
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu byla kompletní obnova kapličky sv. Petra na Podskalí, Strakonice. V rámci projektu došlo k opravě všech omítek, provedení vnějšího i vnitřního nátěru v barevném odstínu, výměně střešní krytiny, osazení nového kovaného křížku, doplnění dveří, umístění vnitřní výzdoby kapličky, stabilizaci základového zdiva, dále byla provedena nová cihelná dlažba uvnitř kapličky a proveden okapový chodník dlážděný z lomového kamene. 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na https://www.kraj-jihocesky.cz - Dotace, Fondy EU - Programové dotace Jihočeského kraje