Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Dotačního programu „Kulturní dědictví“

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
01/2021 – 10/2021
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
109.494,00 Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
60.000,00 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
49.494,00 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
20. 01. 2021
Přidělení dotace: 
29. 04. 2021
Ukončení projektu: 
29. 10. 2021
Stručný obsah projektu: 

Sýpka na pozemku parc.č. st. 6/1, k.ú. Nové Strakonice je součástí areálu hradu ve Strakonicích, jenž je národní kulturní památkou. V rámci předprojektové přípravy byl vypracován restaurátorský průzkum, stavebně-technický průzkum, mykologický průzkum, dendrochronologický průzkum a statický posudek.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na https://www.kraj-jihocesky.cz - Dotace, Fondy EU - Programové dotace Jihočeského kraje