Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Květnové slavnosti provázelo nejen slunečné počasí, ale především dobrá nálada a nebývale silná návštěvnost

 

Oslavy osvobození si letošního roku mohli občané města Strakonice užít a to hned dvakrát.

Ve čtvrtek 5. května Strakonicemi projela kolona historických vozidel Klubu 3. armády Plzeň  společně s klubem Old Car Rangers Praha.

Je pravdou, že  příjezd kolony provázely nejasnosti v termínu návštěvy. O chybně zadaném termínu jsme občany informovali ihned, jakmile jsme zjistili, že kolona přijede o den později. Chyba se stala na straně Klubu 3. armády Plzeň. Pan František Polívka se za nedorozumění, které nastalo omluvil a tímto jeho omluvu tlumočíme všem obyvatelům města Strakonice. I přes drobné nedokonalosti byla účast hojná a návštěvníci si přítomnost vojenských automobilových veteránů dostatečně užili.

 

V neděli 8. května pokračovaly oslavy oficiálním ceremoniálem, při kterém byly k pomníku Na Dubovci položeny věnce a byla uctěna památka všech obětí 2. světové války.

 

Oslav se zúčastnila za Velvyslanectví USA diplomatka slečna Nooshin Soltani, zastávající v Čechách funkci tajemnice pro ekonomické a politické záležitosti. Dále emeritní senátor Ing. Josef Kalbáč, Zdeněk Hruška za Československou obec legionářskou, František Sáček za Jednotu K.H. Borovského a jiní.

Starosta města Strakonice Břetislav Hrdlička ve svém projevu zmínil nutnost připomínky hrůz a strádání, která s sebou každá válka přináší a důležitost boje proti jakékoliv tyranii.

 

Vzpomněl pověstné šeříky, kterými lidé vítali své osvoboditele a stylově si tento drobný kvítek zasadil do klopy, což působilo velmi milým a jemným dojmem.

Za hladký průběh a především bohatý program je zapotřebí poděkovat týmu pracovníku MěKS Strakonice v čele s ředitelem Františkem Christelbauerem. Poválečná swingová hudba navodila atmosféru, která dozajista panovala ve všech městech Československa před jedenasedmdesáti lety a dobová módní přehlídka vkusně doplnila odpolední program svátečního dne.

 

Markéta Bučoková, PR

 

https://www.facebook.com/strakonice.eu/