Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Tajemník Městského úřadu Strakonice besedoval se seniory

 

Ve středu 18. května 2016 uspořádalo Informační centrum pro seniory Strakonice zajímavé setkání s tajemníkem strakonického městského úřadu panem Vladimírem Stronerem.

 

Seniorský věk s sebou přináší různá úskalí, ta právní nevyjímaje. Právě proto byl zájem o vysvětlení správních postupů, které jsou nezbytnými kroky při vyřizování žádostí, podnětů, případně stížností.

 

Seniory zajímaly i otázky týkající se samosprávy. Panem tajemníkem bylo objasněno, že do jeho gesce tato problematika nepatří.

Mnohdy lidé zaměňují samosprávu s výkonem státní správy, což může vést ke špatnému vysvětlení správních postupů. Právě proto je důležitost podobných setkání nezanedbatelná.

 

Několik připomínek pramenilo z milné informovanosti, kterou se pan tajemník snažil vysvětlit. Dvě z nich byly ihned na místě vyřešeny ke spokojenosti našich starších obyvatel.

 

Došlo i na milé obyčejné lidské povídání. Potvrdilo se známé pořekadlo: „Co Čech, to muzikant“. Mnohým z přítomných, stejně jako panu tajemníkovi, hudba není cizí a tak se závěr besedy nesl ve vzpomínkách na vystoupení místních hudebních uskupení.

Vzhledem k zájmu o chod úřadu a správní procesy, který senioři projevili, budou podobná setkání pokračovat. Následující je již naplánováno na září letošního roku.

 

 

Markéta Bučoková, PR

https://www.facebook.com/strakonice.eu/