Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

1. Město Strakonice dne 1. března 2010 vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice - podporovaná aktivita: Regenerace bytových domů. Žádosti o podporu je možné podávat do 14. května 2010. Úplné znění výzvy naleznete na stránkách www.mu-st.cz pod odkazem "Integrovaný plán rozvoje města Strakonice" a v březnovém Zpravodaji města Strakonice.

2. Městské kulturní středisko zve na přednášku Stanislava Karkuly - Čínská cvičení z Wudangských hor pro fyzickou a psychickou svěžest, která se koná dne 25. února 2010 od 19.30 hod. v kulturním zařízení U Mravenčí skály.

3. Technické služby Strakonice spol. s.r.o. upozorňují odběratele v ulicích Bezděkovská, Stavbařů, Družstevní a Luční, že bude ve středu 3. 3. 2010 od 8:00 do 14:00 hodin přerušena dodávka pitné vody z důvodu výměny šoupat na vodovodním řádu. Žádáme proto občany této části města, aby se na tuto dobu předzásobili pitnou vodou.