Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Upozornění pro občany

V souvislosti s rekonstrukcí Velkého náměstí bude od 1.5.2010 zrušena autobusová zastávka na Velkém náměstí a přesunuta takto: Stání linkových autobusů bude přemístěno do Husovy ulice. Stání autobusů MHD bude přemístěno na zastávky: Husova, Pivovar, Tržnice a Ellerova-Hvězda.

 

- Od 3.5.2010 bude uzavřeno Velké náměstí - od křižovatky s ulicí U Sv. Markéty (t.j od Spořitelny) po Bufet Hradský. Tímto budou dle harmonogramu prací zahájeny stavební práce na fázi „B“ stavby „Rekonstrukce velkého náměstí, Strakonice“. Z důvodu zmírnění omezení chodu provozoven a obyvatel nebude uzavřen celý úsek fáze „B“ (od Spořitelny po ul. Hrnčířská) najednou, ale bude rozdělen a uzavřen po polovinách (každý z těchto polovičních úseků fáze „B“ bude trvat cca 1,5 měsíce).

 

- Od 3.5.2010 budou probíhat stavební práce na stavbě:„Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského“. Bude nutno počítat s místním omezením provozu a parkování. Zatím se nepočítá s celkovou uzavírkou komunikací při této stavbě. Celková uzavírka bude vždy dopředu oznámena na vývěsce ve výloze obchodního domu „Maják“, na vývěsce v jednotlivých vstupech dotčených domů a bude vyhlášena městským rozhlasem.

 

- Od 3.5.2010 bude otevřeno náhradní parkoviště v prostoru MěÚ pro zaparkování vozidel obyvatel dotčených probíhajícími stavbami: „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“a „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského“.