Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Informace pro občany města
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí na základě informace Teplárny Strakonice oznamuje, že v současné době probíhají v Teplárně individuální zkoušky rekonstruovaného kotle K1. V rámci uvádění kotle do provozu bude proveden tzv. profuk kotle s cílem odstranit nečistoty z parních cest . Čistícího účinku se dosahuje zvýšeným dynamickým účinkem páry. Tuto činnost však mohou i přes připravená technická opatření doprovázet nežádoucí hlukové efekty, které mohou trvat max. 30 minut. Upozorňujeme občany města na tuto skutečnost s tím, že profuk bude probíhat podle projektu a započne dnes ve středu 4.3. mezi 13 – 16 hodinou. Dále se předpokládá provedení dalších profuků 5.3 a 6.3 vždy v denních hodinách. Podle výsledků této série bude rozhodnuto o provedení dalších profuků pravděpodobně 9.3 a 10.3.2015.