Dotazy, náměty, připomínky

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Bára

Otázka: 

Dobrý den,chtěla bych poprosit zda by bylo možné,když napadne sníh,tak také prohrnout cestu pro auta z hlavní silnice do kempu na Podskalí?Jezdí se tu i v zimě,někteří tu bydlí a někteří jezdí krmit své zvířecí miláčky na zahrady.Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Báro,

jmenovaná cesta není v majetku města, z toho vyplývá, že technické služby ji nemohou udržovat. Zvhledem k využití objektů výhradně k rekreaci, by tedy v zimním období teoreticky neměly být využívány, stejně, jako není v provozu kemp. Podobných cest je v rámci katastru mnoho, prioritou je udržovat centrum, sídliště, důležité tahy apod. 

Markéta Bučoková, PR

Evženie Pavlová

Otázka: 

Dobrý den, v MHD Strakonice jsou v některých autobusech obrazovky, kde se má ukazovat, v jaké zastávce se autobuse nachází, do jaké míří a jaké jsou všchny zastávky na trase nebo kolik je hodin. V mnoha autobusech MHD jsou však tyto obrazovky buď vypnuté nebo ukazují jen prázdné řádky a vynulované hodiny. Mnozí cestující jsou pak zmatení a neví, jestli vstoupili do správného vozidla a jestli jedou správným směrem. A řidiči, tradičně a dlouhodobě nerudní, jim neporadí, protože ani neotevřou přední dveře - přitom s sebou vozí známé, kteří sedí vepředu u řidiče bez roušky a hovoří za jízdy
s řidiči.Děje se tak hlavně na trase Strakonice-Katovice.
Prosím tedy ČSAD STTRANS, jejichž služby si město objednává, aby obrazovky buď zprovoznila, nastavila a udržovala aktuální nebo sundala.

Odpověď: 

Vážená paní Pavlová,

dle vyjádření vedení společnosti ČSAD STTRANS, která pro město Strakonice zajišťuje městskou hromadnou dopravu, technologie světelných informačních tabulí není instalována v žádném z linkových autobusů MHD. Není tedy ani možné, že nastal případ, kdy taková info tabule v některém z autobusů je v provozu a jindy není. Jedná se o poměrně drahé zařízení a doposud nevznikla potřeba tato zařízení do linek instalovat.

Jestliže se Vám osobně stal případ, který popisujete, pak by bylo dobré takové chování řidiče zdokumentovat a přesně definovat o kterého řidiče se jedná a na jaké lince a v jaký čas se takového jednání dopustil. S takto detailní informací se následně obraťte přímo na provozovatele linkových autobusů MHD, kam takový podnět patří. Nelze paušálně aplikovat kolektivní vinu.

Upozornění pro cestující o nemožnosti nástupu a výstupu předními dveřmi platí obecně od 14. září loňského roku a má chránit jak řidiče, tak cestující.

Markéta Bučoková, PR

Evženie Pavlová

Otázka: 

Dobrý den ještě jednou dnes, vzpomněla jsem si na další otázky:
Kolik má městský úřad Strakonice celkem zaměstnanců a kolik jich bude mít 1.dubna - prosím jmenovitě?
Kolik lidí bude propuštěno do konce března a kolik lidí bude přesunuto jinam?
Proč se odbor cestovního ruchu ruší - to již není tento obor a odvětví ekonomiky důležité pro město?
A kdo byl nakonec vybrán jako vedoucí domova seniorů Na Jezárkách a kolik se hlásilo uchazečů a proč byl vybrán zrovna ten konkrétní uchazeč?
děkuji mnohokráte za kompletní a přesné odpovězení, informace v regionálním tisku jsou zkratkovité a nejasné

Odpověď: 

Vážená paní Pavlová,

počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Strakonice je aktuálně 146. S účinností od 01.04.2021 bude celkový počet zaměstnanců města Strakonice zařazených do Městského úřadu Strakonice bude 145. Jmenovitý seznam zaměstnanců včetně jejich pracovních agend je uveden na webových stránkách města.
V rámci zvýšení efektivnosti práce dojde ke zrušení odboru informatiky a provozu MěÚ Stakonice, tedy ke zrušení pracovní pozice vedoucího obdoru informatiky a provozu.

Oddělení správní (vyjma dvou pracovních pozic řidičů) bude nově zařazeno jako oddělení správní do odboru vnitřních věcí Městského úřadu Strakonice a dále budou tři pracovní pozice informatiků a dvě pracovní pozice řidičů nově zařazeny do stávajícího odboru školství a cestovního ruchu Městského úřadu Strakonice, a to tři pracovní pozice informatiků pod přímou řídící působnost vedoucí tohoto odboru a dvě pracovní pozice řidičů do stávajícího oddělení cestovního ruchu tohoto odboru.

S účinností od 01.04.2021 byla RM schválena změna názvu dosavadního Odboru školství a cestovního ruchu Městského úřadu Strakonice na „odbor školství“ a dále změnu názvu dosavadního oddělení cestovního ruchu na „oddělení podpory kultury a sportu“.

Na pozici vedoucího domava seniorů doposud není řízení ukončeno.

Markéta Bučoková, PR

Evženie Pavlová

Otázka: 

Dobrý den,

prosím o neprodlené vyvezení kontejneru na sběr kuchyňských olejů a tuků v ulici Heydukova. Okolo kontejneru je již více než měsíc hromada lahví a nikdo se o to nestará. Zároveň žádám o dlouhodobé pravidelnější vyvážení těchto kontejnerů, aby se zamezilo tomuto nepořádku u popelnic - lidé jsou a nejspíš stále více budou doma vařit a smažit a to, že lahve s tukem není kam vyhodit, naprosto fatálně snižuje ochotu, motivaci a hlavně praktické sbírání a třídění tuků v domácnostech. Zároveň prosím o seznam lokalit, kde se nachází kontejtnery na tuky a o email na úředníka který to má na starosti - v seznamu tady na webu, kde je uvedeno, že někdo se stará a o něco a není to pravda a v době avizovaného přesunu a seskupení odborů na úřadě se v tom nevyzná a neorientuje ani P.E.S. :-) děkuji Pavlová

Odpověď: 

Vážená paní Pavlová,

svoz vytříděných jedlých tuků a olejů z domácností má ve své gesci odborná společnost, která zajišťuje koordinaci svozů v rámci celého Jihočeského kraje. Jedná se o velmi nákladnou záležitost, která podléhá přesnému harmonogramu. Naopak povinností producenta odpadu, tedy v tomto případě domacností je, v případě, že je kontejner na tuto komoditu v blízkosti bydliště domácnosti plný, vyhledat jiný vhodný po městě, popřípadě vytříděné jedlé oleje skládkovat ve sběrném dveře. Není tedy ostudou města, že u kontejnerů jsou poházené lahve s oleji, ale ti, co je tam odloží by si měli uvědomit, že porušují zákon.

Nicméně, je možná alternativa, že se vymění stávající 240 l kapacita kontejneru za nádobu o objemu 340 l. Ovšem i v takovém případě platí, bude-li nádoba plná, musím vyhledat jinou či odpad uložit na sběrný dvůr.   

Ve Strakonicích je celkem 12 nádob (10 zabezpečeno držáky + 2x SD) v následujících lokalitách:  Přední Ptákovice, ulice Hraniční, separační hnízdo u ubytovny ČZ; ulice Heydukova, blok domů - na křizovatce Ellerova; ulice Bavorova - naproti prodejně COOP; Mikoláše Alše 707; Sídliště 1. máje - v dolní části sídliště; ulice Jiřího Fifky - u dopravního hřiště ZŠ Poděbradova - separační hnízdo mezi silnicí a prakovištěm; ulice Rybniční - lokalita Jezárka, separační hnízdo hned za odbočkou ulice Vodní; Sídliště Mír - ulice Kosmonautů, druhé separační hnízdo směrem k ulici Mládežnická; ulice Čelakovského - směrem k Bavorově ulici - separační místo nad silnicí, mezi dvěma domy u č.p. 1251; Starý Dražejov, na návsi; SD Tovární ulice, SD u Blatenského mostu.

Ucelený seznam zaměstnanců městského úřadu včetně jejich pracovní odpovědnosti je uveden na webových stránkách města. Jinak ani být ze zákona nemůže. 

Budete-li s konkrétním dotazem potřebovat pomoci, s důvěrou se na mne obraťte, věc projednám s odpovědným pracovníkem.

Markéta Bučoková, PR

Petr

Otázka: 

Dobrý den chci se zeptat kdy zrekonstrujete ulici Profesora Skupy která je v dezolatnim stavu a po ulici Švandy dudáka budete mít hotové celé sídliště

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

ve Strakonicích má vedení města v plánu postupně opravit všechny ulice, které rekonstrukci nezbytně potřebují. Aktuálně probíhá výstavba bezbariérové trasy a oprava ulice Mírová, v letošním roce započne oprava Zvolenské a části ulice Máchova, které jsou součástí vámi jmenovaného sídliště. 

Na komunikaci Prof. Skupy je již hotová projektová dokumentace a snahou bude využít v budoucnu na její rekonstrukci některý z dotačních titulů.  

Markéta Bučoková, PR

Lenka

Otázka: 

Žádám městskou policii o provádění pravidelných kontrol parkování automobilů v ulici Dubského na zákazu stání, auta parkují na chodníku, maminky s kočárky a invalidní vozíky musí uhýbat na silnici, to ani nemluvím o tom, jak ničí auta chodníky, auta také překáží v běžném provozu v ulici Dubského a kontrolu parkování automobilů na zeleni v ulici Dr.Fifky.Děkuji Lenka.

Odpověď: 

Vážená paní Lenko,

 

Vámi zaslaný podnět ihned předám městské policii k řešení. Pokud byste měla další podnětný postřeh, prosím směrujte ho přímo na velitele MP. Můžete využít elektronickou adresu: mmichalek@mpstrakonice.cz.

Markéta Bučoková, PR

Božena

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat, jako cizinka ( že Slovenska) jestli mám právo na podporu Když jsem prišla o práci . Děkuji.

Odpověď: 

Vážená paní Boženo,

 

Váš dotaz by měl být směřován na úřad práce, který má tuto problematiku ve své gesci.

Markéta Bučoková, PR

Jiří čampulka

Otázka: 

Kdy a kde bude v provozu ve Strakonicích očkovací centrum covid 19. - Děkuji!

Odpověď: 

Vážený pane Jiří,

očkovací centrum bude zřízeno v prostorách sportovní haly v ulici Lidická 193. V této chvíli probíhají intenzivní jednání s Jihočeským krajem a Nemocnicí Strakonice, a.s. Jeho spuštění se plánuje na březen,  podrobné informace budeme včas zveřejňovat. 

Markéta Bučoková, PR

 

marie

Otázka: 

Mám připomínku. Ve zpravodaji č. 1 vyšel jízdní MHD, ale bohužel chybí část jízdního řádu autobusu č. 2 do Modlešovic. Taky se chci zeptat, proč vyšel až v lednovém zpravodaji, když platí od 13.12.20120. Taky platnost do 11.12.2021 je špatná když víme, že se mění v červenci.

Děkuji za odpovědˇ.

Odpověď: 

Vážená paní Marie,

jízdní řády zveřejněné v lednovém čísle Zpravodaje jsou v naprostém pořádku. V průběhu vedení linek se autobusy vracející se zpět mění na linku č. 5, jak je uvedeno v jízdním řádu, kde je opačná trasa Starý Dražejov - Modlešovice. Autobusy jsou vždy označeny číslem dané linky. Jelikož jsme jízdní řády dostali k dispozici až po uzávěrce prosincového čísla, musely být zveřejněny v lednovém čísle. Uvedená platnost je plně v gesci provozovatele linek, tedy společnosti ČSAD STTRANS. Nicméně, platnost se standardně uvádí do prosincového termínu, a to pro případ, že by v průběhu roku nenastala žádná změna, pak by bylo zbytečně měnit jízdní řády. 

Markéta Bučoková, PR

Alena Brychová

Otázka: 

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda a jak funguje ve městě kompostárna, o které se před časem několikrát psalo. Pokud nikoliv, co se děje s tzv. bioodpadem, kterého se ve městě vyprodukuje určitě obrovské množství. Pokud ano, je možné si zakoupit hotový kompost? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Aleno,

původní plán vybudování kompostárny se v průběhu vývoje celé problematiky ukázal jako nehospodárný a v současné době vyprodukovaný bioodpad předáváme odpovědné osobě vlastnící kompostárnu a bioplynovou stanici. Ekonomicky je takový způsob likvidace bioodpadu výhodnější. Prodejem hotového kompostu se město nezabývá.

Markéta Bučoková, PR

Zdeněk

Otázka: 

Dobrý den mam jen tři otázky.1-Proč pozemek 563/53 se tváří jako zeleň. A přitom na jeho polovině město před lety zbudovalo parkoviště není v katastru chyba. 2-Jaký statut užívání toto parkoviště má(soukromé či veřejné). 3-Dá se toto parkoviště pronajmout či zapůjčit. Děkuji za stručné odpovědi.

Odpověď: 

Vážený pane Zdeňku,

v katastru nemovitostí je na listu vlastnictví u pozemku 563/53 uvedeno - ostatní plocha. Parkoviště je veřejné a pokud máte zájem o pronájem či výpůjčku, pak si prosím podejte žádost do rady města. Na základě žádosti orgány města žádost projednají.

Markéta Bučoková, PR

 

Marie

Otázka: 

Dobrý den,
prosím, z jakého důvodu neprovádějí Technické služby zimní úklid sněhu z chodníků v ulicích Švandy dudáka a Prof. Skupy?

Odpověď: 

Vážená paní Marie,

děkujeme za upozornění. Technické služby se na lokalitu zaměří.

Markéta Bučoková, PR

Marie

Otázka: 

Dobrý den,
dne 28.12.2020 zveřejnil Strakonický deník článek s nadpisem "Odpad bude příští rok zdarma" . V článku je uveden rozhovor s Břetislavem Hrdličkou, kde je zmíněno zdražení daně z nemovitosti o 100%. Byla to pro mě nová informace. Připojuji se se svým nesouhlasem ke zmíněnému majiteli nemovitosti a jednomu politikovi, kteří proti tomuto opatření protestovali. Jelikož mě zajímalo, kteří zastupitelé, jež jsme si zvolili, hlasovali pro tento návrh, hledala jsem v zápisech zastupitelstva. Našla jsem pouze hlasový záznam z červnového zasedání, kde byla proti zvýšení daně z nemovitosti pouze p.Ing.Miroslava Zralá za Jihočechy 2012. Nikde jsem nemohla najít seznam přítomných zastupitelů, abych viděla, kteří námi zvolení zastupitelé hlasovali pro návrh zvýšení daně z nemovitosti.
Proto Vás prosím o zveřejnění odkazu zde, kde si můžeme my občané Strakonic přečíst, kteří zastupitelé nám zdražili tuto daň.

Děkuji.

Odpověď: 

Vážená paní Marie,

tato informace, dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích nepodléhá povinnosti zveřejnění jmenovitého hlasování jednotlivých zastupitelů a je obsahem zápisu ze zastupitelstva města, který je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města. 

V případě citovaného bodu bylo na zasedání ZM přítomných 19 zastupitelů, 18 hlasovalo pro, jeden hlasoval proti a nikdo se nezdržel.

Markéta Bučoková, PR

František

Otázka: 

Dobrý večer paní Bučoková. Mám dotaz, jak je možné, že pan Tříska prodává pyrotechniku v garáži svého domu na Volyňské ve Strakonicích, když je v současné době zákaz prodeje tohoto tovaru, přičemž média na tuto skutečnost ještě upozorňují. Dnes odpoledne stojí v zástupu na nákup pyrotechniky cca 20 lidí. Reaguje na tuto skutečnost městská policie.
Děkuji František

Odpověď: 

Vážený pane Františku,

pokud máte povědomí o takovém postupu prodejce, pak jste měl volat linku 156. Vložením dotazu do této rubriky se věc nevyřeší.

Markéta Bučoková, PR

 

Jana

Otázka: 

Vážená paní Bučoková,

začátkem listopadu jsem po přečtení zpravodaje poslala dotaz, jaký způsobem je vybírána komunikace k rekonstrukci a jakou roli v tomto rozhodnutí hraje frekventovanost. Psali jste o plánované rekonstrukci "frekventované" ulice Pohraniční stráže. Domnívám se, že mnohem frekventovanější a rozbitější je ulice Bezděkovská. Na odpověď stále čekám.

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

odpověď byla ihned vložena, ale chybou systému nebyla zveřejněna. Omlouváme se. Reakce je již viditelná.

Markéta Bučoková, PR

Tomáš Petrášek

Otázka: 

Dobrý den,

mám dotaz ohledně svozu tříděného odpadu. Nezvažujete častější vyvážení nádob s tříděným odpadem? Zejména v období svátků dochází k přeplnění těchto nádob a umisťování odpadu mimo ně, což může mít negativní doprovodné jevy. V takové situaci i osoby běžně třídící odpad můžou tento odpad umisťovat do směsného odpadu a tím pádem bude třídění postrádat smysl. Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Vážený pane Petrášku,

o zintenzivnění svozu TKO se neuvažuje,naopak byla zveřejněna informace, ve které byli občané upozorněni na svozu odpadu během vánočních svátků dle běžného svozového režimu. Ovšem, pokud je nádoba na separovaný odpad plná, pak je vhodné najít jiný kontejner, nebo odpad z vánočních svátků umístit do sběrného dvora, který je i mezi svátečními dny v provozu. 

Markéta Bučoková, PR

Černý

Otázka: 

Letos na Silvestra bude sice zákaz vycházení, ale nepochybuji o tom, že ti zodpovědní vyhážou svoje petardy už odpoledne a ti druzí se na zákaz prostě vykašlou. Ptám se tedy zda UŽ KONEČNĚ VEŠKEROU pyrotechniku VE MĚSTĚ ZAKÁŽETE ( psychopati by si to mohli užít na nějakém odlehlém místě, třeba v pískovně V Holi), a jak důsledně bude zákaz vycházení kontrolován a jak přísně bude jeho hlučné porušení trestáno.
Máme toho rámusu už dost, o našem psu nemluvě.

Odpověď: 

Vážený pane Černý,

aktuální vládní opatření nařizují zákaz vycházení počínaje 21. hodinou. Městská policie i PČR budou na dodržování omezení dohlížet. Zákazy pyrotechniky příliš účinné nejsou a pokud tak města činí, jde v převážné většině o historická centra, nikoliv plošně celá města.

Markéta Bučoková, PR

 

Jelena

Otázka: 

Dobrý den, jak je možné že město není stále uklizeno od spadaného listí?! Zkuste si projít Bezděkovskou ulicí, tam to pěkně šustí! Péče o město a zeleň je za poslední rok je tristní. Taky mě překvapuje, že jsou po městě suché mladé stromky vysázené. Dřív se odstraňovaly během roku. Proč už se to neděje? V Rennerových sadech je to k pláči. :´( Zdraví vás volička Jelena!

Odpověď: 

Vážená paní Jeleno,

děkujeme za příspěvek. Loňskou a letošní nezvyklou situací okolo koronakrize je postiženo mnoho oblastí. Většina podniků pracuje ve střídavém režimu a tak se může stát, že nejsou věci, konkrétně v tomto případě úklid, na úrovni, na jakou jsme v běžných podmínkách zvyklí. Určitě vedení technických služeb tuto výtku předám a při jarním úklidu se na oblast zaměří. Aktuálně je prioritou zabezpečit odvoz komunálního odpadu a kdyby pracovníci hromadně onemocněli, nastal by fatální problém, proto se na podzim ne na všechna místa dostali a ne vše bylo v naprostém pořádku. Věřím, že opatření pochopíte a děkujeme za vaši shovívavost. 

Co se suchých stromků týče, nejlépe bude, když případ nafotíte a zašlete na adresu vedoucího životního prostředí: jaroslav.bruzek@mu-st.cz.

Květinová výzdoba je chloubou Strakonic a návštěvníci, ale i domácí si ji nemohou vynachválit, proto, uteče-li někde nějaká drobnost, pak bychom ocenili, kdyby vy, co procházíte městem (a netrpíte profesní slepotou), upozorníte na nedostatek, který jsme schopni neprodleně řešit. Taková pomoc ale vyžaduje konkrétní identifikaci. Děkujeme za pomoc, všichni chceme mít naše město pěkné. 

Přeji vám příjemné dny.

Markéta Bučoková, PR

 

Petra

Otázka: 

Dobrý den,
mám několik otázek ohledně odpadů:
1) Osobně jsem viděla popeláře, jak do stejného popelářského vozu vysypávají popelnice na plast a v zápětí popelnice na směs (komunál). Auto má 2 komory? Spousta lidí si toto bohužel vykládá tak, že už třídit nebudou, když to popeláři stejně sesypou dohromady.
2) Bylo by možné zařídit na hřbitově kontejner na plast, když tam všichni vyhazují plastové kelímky od svíček?
3) Proč se v našem městě platí ve sběrném dvoře za suť a v jiných městech ne? Bohužel to má ten následek, že lidé hází suť v pytlích do popelnic na komunál, aby ušetřili.
4) Již 2x před 10ti dny jsem hlásila technickým službám nebezpečnou díru v nezpevněné komunikaci u garáží v ulici Zahradní, kde lidé parkují auta. Občas tam nějakému autu zapadne kolo. Na pohotovostním telefonu slíbili, že to vyřídí a na mail nereagují vůbec. Jaká je běžná doba, než technické služby opraví nahlášenou závadu?

Odpověď: 

Vážená paní Petro,

pokusím se na Vaše dotazy postupně odpovědět:

1/ Popelářské auto nemá dvě komory a vždy je svážena jen jedna komodita, ovšem pokud už dojde k popsané situaci znamená to, že do separovaného odpadu někdo nasypal odpad jiný, většinou směsný. Posádka obsahy nádob kontroluje a pokud není separovaný odpad "čistý", není jiné řešení.

2/ Vzhledem k provozním poznatkům technických služeb se v absolutním objemu nejedná o velké množství plastu, navíc většina obalů ze svíček není z plastu využitelného typu a na dotřiďovací lince by byly vyřazeny a uloženy do skládky s ostatním odpadem. Přesto podnět přeneseme na referát životního prostředí. O rozmístění kontejnerů rozhoduje právě tento odbor.

3/ Poplatek je daný vyhláškou města, občan platí jen část nákladů, které jsou spojené s likvidací suti. Navíc, stavební suť není komunálním odpadem. Výši poplatků za stavební suť v jiných městech neevidujeme, co však je známo, některá města ve svých sběrných dvorech tuto službu ani nenabízí a občané si musí její likvidaci sjednat s odbornou firmou. 

4/ Pokud se jedná o naléhavou závadu, technické služby takový podnět řeší ihned. V dalších případech se postupuje podle priorit a možností, v tomto období hlavně personálních. Ve Vámi jmenovaném případě se jednalo o opravu v nezpevněné části a u garáží, což podle TS, prioritní záležitost nebyla. Nicméně, pan ředitel sdělil, že závada byla dle možností opravena zásypem (v nezpevněném terénu a v zimě nelze jinak řešit). 

Markéta Bučoková, PR

Petr

Otázka: 

Dobrý den,15.11..2018 jsem vám poslal tento dotaz : Petr 15.11.2018 06:57
Otázka:

Dobrý den,uvažuje se o revitalizaci ulic Tržní?Děkuji za odpověď.
Odpověď:

Vážený pane Petře,

děkujeme za zaslaný podnět. V tuto chvíli je před schválením rozpočet na rok 2019, ve kterém ale rekonstrukce ulice Tržní není zařazena. Nicméně podnět na opravu jsem předala na majetkový odbor, který ho zařadí do plánu oprav. Vzhledem k tomu, že celkový stav komunikací je zanedbaný, přednostně se opravují ulice, které jsou páteřní a spojují důležitá místa ve městě. To ovšem neznamená, že by okrajové části ulic nebyly opravovány. Naopak.

Markéta Bučoková, PR

Chápu,že se fin.situace města od té doby změnila,ale chci se zeptat,zda se připravuje alespoň shromáždění návrhů na revitalizaci nebo zda je v tomto vůbec něco nového,co nestojí žádné nebo malé peníze.Teď jsem se dočetl ve Zpravodaji města o brzké revitalizaci 2.části ul.Mlýnská.Myslím si,že tato ul.není ani páteřní ani nespojuje důležitá místa,je dále od centra a je méně frekventovaná než Tržní,která je i v horším stavu než Mlýnská.Bydlím zde už 42 let,tak to mohu porovnat.Nejde mi o rivalitu nebo zášť,jen jsem chtěl toto připomenout.
Pěkný den a děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

děkujeme za připomenutí problému stavu komunikace, ze kterého je patrné, že vám není lhostejné jak lokalita, v níž žijete vypadá. Vedení města si je vědomo neutěšeného stavu vozovek uvnitř centra města a rozhodně není smyslem jednu komunikaci upřednostňovat před jinou. Avšak vzhledem k finanční situaci, jejíž tendence se vzhledem k současnému stavu očekává spíše klesající, se musí velmi obezřetně zvažovat každá plánovaná investice. Již nyní se do nového rozpočtu zahrnuly akce na jejichž financování bude možné zajistit podporu dotačním titulem. V každém případě se komunikace budou průběžně opravovat a plánovat jejich celkové rekonstrukce.

Markéta Bučoková, PR  

Petr

Otázka: 

Dobrý den, bude město opravovat ulici Profesora Skupy nebo alespoň chodníky po kterých když se jde tak je to na zlomení nohy

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

děkujeme za upozornění. Město průběžně provádí opravy tras pro pěší, které jsou léty zanedbané a jejich údržba vyžaduje nemalé finanční prostředky. Předám váš postřeh odboru majetku k řešení. 

Markéta Bučoková, PR

Jakub

Otázka: 

Dobrý večer,
chci se zeptat, jestli už konečně odstraníte nepojizdné auto na parkovišti Jezerní 1394. Majitel má od policie už rok výzvu na odstranění vraku a stále se nic neděje. Děkuji

Odpověď: 

Vážený pane Jakube,

děkujeme za upozornění. Předala jsem k řešení městské policii, která věc prověří. Z vaší zprávy není zcela patrné o jaké auto se jedná, máte-li zájem, napiště mně na e-mailovou adresu (marketa.bucokova@mu-st.cz) podrobnosti.

Přeji příjemný den.

Markéta Bučoková, PR

Jana

Otázka: 

Vážená paní Bučoková,
V jedné ze svých odpovědích ze 28.9.2020 paní Báře píšete….“Odpad, o kterém pravděpodobně mluvíte vy (tj. listí ze stromů v zahrádkářských koloniích), je povinností svážet do velkoobjemových nádob, které jsou v zahrádkářských oblastech k dispozici, nebo přímo do sběrného dvora…..“ Můžete mi prosím sdělit, kde jsou umístěny ty velkoobjemové nádoby v oblasti zahrádek Viničná-Šibeník – konkrétně lokalita na severním obchvatem města? Totiž – kdysi před mnoha lety tam k dispozici byly, ale již drahná léta nejsou a je to v neprospěch nás všech!

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

v rámci celého města jsou velmi pečlivě vybírána místa, kam je možné lokalizovat velkoobjemový kontejer, bohužel ne všude je to možné a to hned z několika důvodů. Jednak se k danému místu nelze bezpečně dostat popelářským (kuka) vozem pro jeho obtížnou dostupnost a jednak nejsou v každé lokalitě pozemky města, na kterých mohou velkoobjemové kontejnery stát. Z pohledu uživatele se může taková situace zdát až diskriminující, ale je ve své podstatě, z identity místa, neřešitelná. Nabízí se možnost bioodpad ze zahrádky svážet na sběrný dvůr, kde ho od Vás převezmou zcela zdarma. 

Markéta Bučoková, PR

Jana

Otázka: 

Vážení,

v prosincovém městském zpravodaji jsem se dozvěděla, že se chystá rekonstrukce "velmi frekventované" ulice Pohraniční stráže na okraji města. Zajímalo by mě, jaká jsou kritéria pro "velmi frekventovaná", jsem přesvědčena, že je ve městě řada ulic frekventovanějších - např. Bezděkovská. To není ulice, ale tankodrom. Že by tudy zastupitelé dlouho nejeli/nešli? Tomu se mi nechce věřit. Proč tedy Pohraniční stráže a ne Bezděkovská?

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

nezbývá nežli souhlasit s realitou, že ve městě jsou další komunikace v neutešeném stavu. Což ale na druhou stranu není otázka několika posledních let, ale dlouhodobého zanedbání oprav stávajících komunikací. Město si je vědomo jaká je situace v Bezděkovské ulici. Jelikož bude nutná její celková rekonstrukce, a to včetně obnovy inženýrských sítí, předpokládaná cena stavební prací se blíží k nemalé částce 40 mil. Kč. V současnosti je zpracovaná pouze dokumentace obnovy kanalizace a vodovodního řadu. V plánu je zpracování celkové projektové dokumentace rekonstrukce ulice a získání stavebního povolení do roku 2022, tak aby nejpozději v letech 2023 - 2024 došlo k nastolení kýženého stavu a ulice Bezděkovská bude rekonstruována včetně parkování a nezbytné zeleně.

Markéta Bučoková, PR

 

Aleš Novotný

Otázka: 

Zdravím,
rád bych upozornil na jedno zcela zjevně nepojízdé, majitelem opuštěné a technickou prohlídku právem postrádající vozidlo, které již několik měsíců stojí na odstavné ploše vedle kontejnerů na křižovatce ulic Rybniční a Na Jezárkách. Slouží pravděpodobně zejména okolní mládeži jako trenažér na odbourávání stresu, tudíž je již ve značně zdemolovaném stavu.
V posledních týdnech mu přibyl kolega - obytný přívěs, který je stejně jako již zmíněné vozidlo bez poznávacích značek. Dá se proto se značnou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že dopadne stejně.
Najde správa města, případně Městská policie způsob, jak tento stav napravit, nebo počkáme, až se nám odstavná plocha zcela zaplní?
Děkuji a pěkný den

Odpověď: 

Vážený pane Novotný,

děkujeme za upozornění. Město a městská policie již má účinnější zbraň proti nepojízdným automobilům v podobě novely zákona o pozemních komunikacích. Odstavená a zjevně nepojízdná auta (s propadlou TK více než 6 měsíců) jsou již řešena s jejich majiteli a pokud ti neragují, pak nastupuje administrativní proces, který zpravidla končí odtažením vozidla. První odtahy již ve Strakonicích proběhly.

Markéta Bučoková, PR

Pages

SPECIÁLNÍ OCHRANNÁ DERATIZACE Na základě zastupitelstvem města schválené OZV...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody 20. dubna Technické služby...
Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021 Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci...
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022...
Spokojené Velikonoce, pevné zdraví a po celý rok radost ve vašich srdcích přeje město...
Upozornění na provoz sběrného dvora v období Velikonoc 2021 Vzhledem k...
Desatero zásad České lékárnické komory
Máte v sobě soutěživost a kreativitu zároveň? ANO? Pak vám nic nebrání se...
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?...
11.February 2021
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
5.February 2021
  a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena...
3.February 2021
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2021
PLÁN  KONTROL   stavebního úřadu MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  ...
2.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...