ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace

Projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR

v rámci Operačního programu Životní prostředí

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblast podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody

Termín realizace: 
01/2008 – 03/2016
Registrační číslo: 
CZ.1.02/1.2.00/09.06094
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
152 133 202,- Kč
Způsobilé výdaje: 
124 959 057,- Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
27 174 145,- Kč
Příspěvek z SFŽP: 
88 146 256,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
63 986 946,- Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
01. 01. 2008
Zahájení fyzické realizace: 
03. 09. 2013
Ukončení fyzické realizace: 
03. 04. 2015
Ukončení projektu: 
31. 03. 2016
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je celková rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody Pracejovice za účelem výroby dostatečného množství kvalitní pitné vody pro obyvatele města Strakonice a přilehlých obcí (Pracejovice, Katovice, Mutěnice a Radošovice). Díky novému modernímu zařízení, které zajistí stabilní kvalitu vody vyhovující platné legislativě, bude kapacita vodárny navýšena na 59 l / s. Provoz vodárny bude po rekonstrukci na vyšší úrovni automatizace, některé nevyužívané objekty úpravny budou odstraněny.

Partneři projektu: 

Více informací o Operačním programu Životní prostředí http://www.opzp.cz.

 

 

Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...