Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

 v rámci Regionální operačního programu NUTS II Jihozápad

Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory 3.2  – Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu

Termín realizace: 
07/2014 – 11/2014
Registrační číslo: 
CZ.1.14/3.2.00/25.02762
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
8 498 130 Kč
Způsobilé výdaje: 
7 051 218 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
1 446 912 Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
(85% způsobilých výdajů) 5 993 535 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
2 504 595 Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
17. 04. 2013
Zahájení fyzické realizace: 
18. 07. 2014
Ukončení fyzické realizace: 
15. 11. 2014
Ukončení projektu: 
30. 01. 2015
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je dokončení obnovy památkově chráněné části areálu kolem hřbitovního kostela sv. Václava ve Strakonicích za účelem zachování této kulturně-historické památky regionálního významu, ale také využití jejího potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu na Strakonicku. V rámci projektu bude kompletně opravena a zrestaurována kaple Nejsvětější Trojice, objekt bývalé márnice a hřbitovní zeď.  První etapa celkové revitalizace areálu  řešila záchranu kaple sv. Vojtěcha, jinak zvané „hrobka maltézských rytířů“, jejíž oprava proběhla v r. 2012 za podpory Ministerstva kultury ČR.

Partneři projektu: 

Muzeum středního Pootaví

Suverénní řád Maltézských rytířů – České velkopřevorství

Římskokatolická farnost Strakonice

Ciao…., cestovní kancelář, s.r.o.

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad na http://www.rr-jihozapad.cz

 

Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...