Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Projekt je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z programu "Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2014"

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
09/2014 – 11/2014
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
6.386.055 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu: 
(Ministerstvo pro místní rozvoj) 4.000.000 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
2.386.055 Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
14. 2. 2014
Přidělení dotace: 
7. 5. 2014
Ukončení projektu: 
28. 11. 2014
Stručný obsah projektu: 

V posledních několika letech došlo v největším strakonickém sídlišti k řadě proměn, ať už to byly úpravy komunikací, nová dětská hřiště či výsadby zeleně. V roce 2014 budou úpravy pokračovat již svojí V. etapou. Tentokrát bude pozornost věnována vnitrobloku bytových domů v ulici Dukelská. Regenerace bude zaměřena na rekonstrukci komunikací, chodníků, veřejného osvětlení. V této části sídliště přibude několik parkovacích stání, nový mobiliář, obnoveno bude dětské hřiště. Regenerace počítá také s vybudováním nových stání pro kontejnery na tříděný odpad, nebudou chybět ani úpravy zeleně. 

 

Další informace o projektu: 

Více informací naleznete na webu Ministerstva pro místní rozvoj ČR