Přírodní zahrada MŠ Holečkova, Strakonice

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a

Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

Termín realizace: 
10/2014 – 11/2014
Registrační číslo: 
CZ.1.02/7.1.00/14.23043
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1 703 211 Kč
Způsobilé výdaje: 
1 668 521 Kč
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
1 418 242 Kč
Příspěvek z SFŽP: 
83 426 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
201 543 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
07. 01. 2014
Zahájení fyzické realizace: 
01. 10. 2014
Ukončení fyzické realizace: 
30. 11. 2014
Ukončení projektu: 
31. 12. 2014
Stručný obsah projektu: 

Projekt je zaměřen na úpravu zahrady Mateřské školy Lidická – odloučeného pracoviště Holečkova 413 ve Strakonicích. Cílem projektu je vytvořit zahradu v přírodním stylu, která podpoří u dětí kladný vztah k živé i neživé přírodě, dá dětem možnost osvojovat si nové dovednosti, testovat a rozvíjet své schopnosti, získávat poznatky a zkušenosti v přirozeném prostředí.

 

V rámci projektu budou vytvořeny vyvýšené záhony, vrbové tunely i květinová „motýlí“ louka, současné výsadby doplní několik ovocných stromů. Mezi novými přírodními prvky nebude chybět broukoviště, hmyzí hotel či dřevěná zvonkohra, pro vodní hrátky bude vytvořen vodní prvek a nainstalováno kamenné pítko. Významná část nákladů bude směřována do rekonstrukce oplocení zahrady.

Další informace o projektu: 

Více informací o Operačním programu Životní prostředí http://www.opzp.cz

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...