Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Replika brány anglické kultovní pravěké svatyně Stonehenge se nachází na levém břehu Otavy. Jejím autorem je experimentální archeolog
Ing. Pavel Pavel, který si díky ní ověřil své úvahy týkající se použití lidské síly pro pohyb a zdvih několikatunových bloků. Replika byla postaven v r. 1989. Skládá se ze dvou dvacetitunových sloupů, vysokých
4 m a pětitunového překladu. Před několika lety přibyly k bráně další kameny, díky nim má brána k podobě Stonehenge blíž.