Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Projekt je spolufinancovaný z programu Ministerstva vnitra - Program prevence kriminality

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2014 – 12/2014
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
259 794 Kč
Příspěvek z rozpočtu MV ČR: 
217 191 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
42 603 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
12. 02. 2014
Přidělení dotace: 
11. 04. 2014
Ukončení projektu: 
31. 12. 2014
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu bylo vybudovat speciální místnost určenou pro ochranu a podporu dětských oběti a svědků závažné trestné činnosti zejména násilného a mravnostního charakteru. Je to  místnost, která je vybavená záznamovou audio video technikou a takovým zařízením, aby vytvořila příjemné a útulné prostředí dávající pocit bezpečí. Snahou je, aby pobyt zde byl co nejméně traumatizující a předcházelo se tak sekundární viktimizaci dětí. Nedílnou součástí speciální výslechové místnosti je tzv. monitorovací místnost, kde se jedná o samostatně oddělenou místnost, která zajistí technické zázemní a prostor pro zúčastněné  osoby k on-line sledování právě probíhajícího úkonu. Speciální výslechová místnost je svým umístněním dostupná i pro výslechy handicapovaných osob, neboť je zřízena v nové části budovy Policie ČR, kde je bezbariérový přístup a možnost využití výtahu.

 

Další informace o projektu: 

Více informací naleznete na webu MV - Dotační systém prevence kriminality