Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Projekt je spolufinancovaný z programu Ministerstva vnitra "Program prevence kriminality"

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2014 – 12/2014
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
297 705 Kč
Příspěvek z rozpočtu MV ČR: 
263 520 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
34 185 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
12. 02. 2014
Přidělení dotace: 
11. 04. 2014
Ukončení projektu: 
31.12. 2014
Stručný obsah projektu: 

Cílem tohoto projektu bylo zřízení dvou nových pracovních míst na městské polici ve Strakonicích a to pozic „Asistent prevence kriminality“. Asistenti prevence kriminality  fungují ve městě Strakonice od června 2014. Jejich hlavní náplní práce je podílet se v součinnosti s mentorem městské policie na preventivních aktivitách v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Jsou nápomocni strážníkům městské policie nad dohledem dodržování vyhlášek a nařízení města v oblasti veřejného pořádku a upozorňují občany nad jejich porušováním. Jsou v ulicích k dispozici občanům k přijímání případných připomínek a podnětů. Dohlížejí na klid a pořádek zejména v sociálně vyloučených lokalitách. Jsou další posilou strážníků a policistů v ulicích města, kteří dbají na to, aby se nám všem žilo ve Strakonicích bezpečně.

Hlavním cílem projektu Asistent prevence kriminality je zvýšení pocitu bezpečí občanů, pokles přestupků proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití. Předpokladem je, že prostřednictvím Asistentů prevence kriminality bude příznivě ovlivňován veřejný pořádek a chování nepřizpůsobivých občanů na veřejnosti. Lze očekávat i částečnou změnu negativního pohledu majoritní společnosti na osoby ze sociálně slabšího, vyloučeného prostředí a zklidnění celkové situace včetně poklesu emočního napětí mezi občany města.

 

Další informace o projektu: 

Více informací naleznete na webu MV - Dotační systém prevence kriminality