Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Grantového programu

"GP na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JČK".

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
05/2012 - 10/2012
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
151 396,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
60 000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
91 396,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
22.03.2012
Přidělení dotace: 
15.05.2012
Ukončení projektu: 
16.10.2012
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu je oprava nově získaných, značně poškozených prostor v hasičské zbrojnici Sokolovská Strakonice a tím zkvalitnění technického stavu budovy.

V rámci projektu dojde k opravě vnitřních omítek, výměně sociálního zařízení, vymalování, nad nově získanými prostory k opravě střešní krytiny a výměně okapů na celém objektu.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.