Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Grantového programu

"Produkty a služby v cestovním ruchu „Žijeme v památkách".

Programovací období: 
Termín realizace: 
03/2012 - 10/2012
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
71.690,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
40.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
31.690,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
16.03.2012
Přidělení dotace: 
15.05.2012
Ukončení projektu: 
26.10.2012
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu je rozšíření nabídky propagačních materiálů a zvýšení informovanosti obyvatel, turistů a návštěvníků města.

 

V rámci projektu bude zpracován a vytištěn inovativní propagační materiál „Strakonický hrad, žijeme v památkách“ v němž bude strakonický hrad představen jako místo, které nabízí komplexní nabídku aktivit a služeb pro široké spektrum zájemců, jako místo, které je přirozenou součástí běžného života místních lidí, jako místo, kde to zkrátka žije.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.