Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Grantového programu

"Podpora jednotek SDH obcí Jihočeského kraje".

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2013 - 9/2013
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
96.558,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
50.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
46.558,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
26.03.2013
Přidělení dotace: 
16.05.2013
Ukončení projektu: 
20.09.2013
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu bude dokončení stavebních úprav na hasičské zbrojnici v ulici Sokolovská, Strakonice a pořízení ručních radiostanic.

 

V rámci projektu budou opraveny opadané části fasády na budově hasičské zbrojnice a následně bude proveden celkový nátěr fasády. Z důvodu zlepšení systému spojení u zásahové jednotky bude součástí projektu pořízení ručních radiostanic.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.