Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Panu Vojtěchu Hrubému bylo uděleno čestné občanství

Ne každému se v životě podaří dosáhnout met nejvyšších, panu Vojtěchu Hrubému se to povedlo.

Právem mu tedy bylo dne 24.6.2015 při příležitosti jeho nedožitých stých narozenin (23.4.1915), uděleno čestné občanství o čemž rozhodlo na svém jednání dne 13.5.2015 Zastupitelstvo města Strakonice.

 

Toto ocenění předal osobně starosta města Mgr. Břetislav Hrdlička in memoriam životní partnerce pana Hrubého paní Haně Spurné.

Během velmi vřelého setkání oba zavzpomínali na léta, kdy pan Vojtěch Hrubý působil jako pedagog na strakonické lidové škole umění, kde mimo jiné zavedl výuku hry na dudy, zasloužil se nejen o vznik několika  učebnic hry na dudy, působil v Prácheňském souboru písní a tanců, založil dětskou dudáckou muziku a stál u zrodu Strakonické dudácké muziky.

Byl to právě pan Vojtěch Hrubý, kdo nemalým dílem přispěl k tradici Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích.

V jeho osobě měly Strakonice vynikajícího pedagoga, skladatele, dirigenta a publicistu.

Žáci, kteří měli možnost navštěvovat jeho hodiny na něho vzpomínají jako na hodného, laskavého a nejméně přísného učitele.

Markéta Bučoková, PR