Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Vzpomínkové setkání u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa proběhlo ve sluncem rozpálených Rennerových sadech 

 

Na den přesně 6. července 2015 si Strakonice připomněly neblahé šestisté výročí upálení jednoho z největších mužů českého národa Mistra Jana Husa.

Vzpomínkového aktu se za vedení města Strakonice zúčastnili pan starosta Mgr. Břetislav Hrdlička a místostarostka paní Helena Brejchová.

Pan starosta ve svém projevu vzpomenul Husova odkazu neúnavného hledání a obrany pravdy za cenu nejvyšší a morálního příkladu osobnosti člověka hájícího své postoje, myšlenky a názory  pro všechny, kteří zůstávají nevyslyšeni, pro všechny, kteří se nemohou bránit.

V samém závěru paní místostarostka Helena Brejchová poděkovala nejen paní Valérii Zawadské za milé provedením celým svátečním odpolednem, ale také Selské jízdě, Armádě ČR, Sboru dobrovolných hasičů Strakonice za účast na vzpomínkové akci.

 

Velký dík patří jáhnu Církve českobratrské husitské Samuelu Vašínovi za konejšivá slova víry, emeritnímu senátoru Ing. Josefu Kalbáčovi za výčet historických dat, postřehů a zajímavostí týkající se osobnosti jednoho z největších Čechů historie.

Odboru školství MěÚ Strakonice za organizaci a technickou přípravu slavnosti a v neposlední řadě panu Jaroslavu Landsingerovi za profesionální zvučení celé akce.

 

Markéta Bučoková, PR