Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
28. 7. 2015

Přírodní duhová zahrada v Mateřské škole Holečkova je bez hranic

Díky nasazení a dlouholeté vášni pro přírodu a rostliny paní ředitelky Jany Kovandové mohla vzniknout v mateřské škole přírodní zahrada.

Jedná se o projekt českých a rakouských organizací, jenž je realizován v rámci programu Evropské územní spolupráce.

Na začátku byla myšlenka od které při dobré vůli a pracovitosti byl už jen krůček k realizaci. Paní ředitelka získala pro projekt nadšené rodiče, kteří ochotně v době svého volna chodili nejen vypomáhat a budovat, ale neváhali poskytnout i drobné dary pro zahradu.

Postupně tedy od roku 2013 začala vznikat dnes již rozsáhlá přírodní zahrada, která za podpory dotačního titulu ze SFŽP ve výši 1 700 000 Kč mohla být v červnu letošního roku uvedena do provozu.

Co vlastně přírodní zahrada je?

Je místem odpočinku, místem pro dětské hry, prostorem, kde děti naprosto všemi smysly vnímají jak se příroda vyvíjí, co nabízí. Je místem, kde se děti učí práci, která vede ke zpříjemnění prostředí ve kterém tráví svůj volný čas.

 

Jak naznačila paní ředitelka, práce nejsou u konce. Má v úmyslu zahradu dále rozšiřovat a samozřejmě udržovat.

Máte-li chuť se podívat na kus dobře odvedené práce, zajděte na návštěvu do MŠ Holečkova, rádi vás kouskem ráje na zemi provedou.

Markéta Bučoková, PR