Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u pivovaru

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného operačního programu,
Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,

Podporované aktivity 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství v rámci

Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“)

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2015 – 12/2015
Registrační číslo: 
CZ.1.06/5.2.00/07.09798
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
16.347.271,00 Kč
Způsobilé výdaje: 
16.300.056,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
47 215,00 Kč
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
13.855.047,60 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
2.492.223,40 Kč
Harmonogram
Zahájení fyzické realizace: 
07. 07. 2015
Ukončení fyzické realizace: 
30. 11. 2015
Ukončení projektu: 
30. 12. 2015
Stručný obsah projektu: 

Hlavním záměrem projektu je zvýšení kvality života obyvatel problémové zóny „Sídliště Mír“ ve Strakonicích, a to prostřednictvím revitalizace zanedbaného obytného prostředí a veřejných prostranství ve vymezené lokalitě.

 

V rámci IPRM Strakonice se jedná již o III. etapu „Revitalizace sídliště Mír“, která zahrnuje 2 relativně samostatné podprojekty, tj.:

  1. Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – náměstíčko,
  2. Parkoviště u pivovaru – Strakonice.

V rámci III. etapy dojde k celkové revitalizaci a zkulturnění veřejného prostranství – tzv. „Náměstíčka“, které je vymezeno obytnými domy v ulici Spojařů, budovou bývalého Telecomu a objektem zdravotního střediska. Záměrem je stávající nevzhledné parkoviště přetvořit v architektonicky hodnotnou a funkční centrální plochu sídliště Mír – jakési „NÁMĚSTÍČKO“, které bude evokovat dojem městského prostředí. Projekt zde počítá s vytvořením oddechového prostoru obklopeného parkovacími místy, v jehož centrální části bude umístěn vodní prvek. Součástí projektu jsou rovněž stavební úpravy přilehlé místní komunikace Spojařů, přímého okolí bytového domu čp. 1222 a rovněž nedalekého parkoviště u pivovaru.

 

V rámci projektu budou ve vymezené lokalitě rekonstruovány veškeré komunikace, zpevněné plochy, parkoviště a chodníky vč. odvodnění, dále bude realizováno nové veřejné osvětlení, provedeny vegetační úpravy území a výsadba nové zeleně vč. instalace automatického závlahového systému, vybudována fontána a 2 nová dětská hřiště, doplněn nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše atd.).

 

Celková plocha revitalizovaného území:               8.824 m2

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu                            

Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...