Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
11. 8. 2015

Jízdní tarify MHD Strakonice a jejich systém

Dobrou zprávou pro cestující využívající MHD ve Strakonicích je fakt, že mohou využívat za jednotné jízdné hned dvě autobusové linky. Za jakých podmínek a proč upřesní následující zpráva.

Jestliže si zakoupíte jízdenku v lince, která po dojetí do cílové stanice změní svoji identitu na linku jiného označení a cestující tento spoj fakticky neopustí, tzn. nevystoupí z autobusu, ale bude pokračovat v jízdě na nové trase, pak si již nemusí zakoupit novou jízdenku, ale plynule  pokračuje na zvolené trase za původní jízdné.

Pro upřesnění uvádíme příklad.

Při zakoupení jízdného na lince č. 1 jedoucí ze Starého Dražejova na nádraží, kde linka končí, a následně se  přejmenuje se na linku č. 2, jedoucí z nádraží do Modlešovic, zůstává zachováno jedno tarifní pásmo, v tomto případě výše tarifního pásma platící pro linku č. 1 a to v případě, že cestující linku neopustí (myšleno nevystoupí z autobusu) a pokračuje na trase do Modlešovic.  Při dodržení tohoto postupu cestující není povinen zakoupit si novou jízdenku.

Toto opatření je zavedeno v rámci zpřístupnění městské hromadné dopravy občanům města, které bylo deklarováno ve volebním programu Strakonické Veřejnosti.

Markéta Bučoková, PR