Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
11. 11. 2015

Program podpory venkova Jihočeského kraje pro rok 2016

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 24.9.2015 usnesením číslo: 263/2015/ZK-18 Pravidla Programu obnovy venkova pro rok 2016.

Termín podávání žádostí do programu je od 26. 10. do 31. 12. 2015.

Veškeré potřebné informace naleznete na webových stránkách Jihočeského kraje: http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_granty_a_prispevky_jihoceskeho_kraje.htm

Věnujte pozornost příloze této zprávy.

Markéta Bučoková, PR