Strakonický hrad – sanace podzemních prostor

Projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti / Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu Životní prostředí,
Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží

Termín realizace: 
3/2010-7/2011
Registrační číslo: 
CZ.1.02/4.2.00/08.02570
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
24.407.126,- Kč
Způsobilé výdaje: 
24.395.226,- Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
11.900,- Kč
Příspěvek z SFŽP: 
1.219.761,- Kč (5% ze způsobilých výdajů)
Příspěvek z FS: 
20.735.942,- Kč (85% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
2.439.523,- Kč (10% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Přidělení dotace: 
16.03.2009
Zahájení fyzické realizace: 
01.06.2010
Ukončení fyzické realizace: 
30.10.2010
Ukončení projektu: 
01.07.2011
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je odstranění staré ekologické zátěže nacházející se v areálu strakonického hradu a tím i eliminace zdravotních rizik plynoucích z její existence.

 

Dotčená lokalita se nachází v západní části města Strakonice na soutoku řek Volyňky a Otavy, v západní části areálu strakonického hradu, při vnějším okraji hradního příkopu. Zájmová lokalita bývalého skladu agrochemikálií se nalézá v podzemních sklepních prostorech pod objektem zahradního domku. V minulosti zde býval sklad různých chemických přípravků. Sklepní objekt je v současné době nevyužívaný (chodby nebyly a nejsou veřejnosti přístupné) a nachází se v něm divoce uskladněné odpady nejasného původu.

 

Realizace projektu proběhne ve dvou etapách – nejprve dojde k odstranění divoké skládky odpadů, která v objektu vznikla po ukončení činnosti skladu. Následovat pak bude druhá aktivita projektu, rozsahem významnější, která má za cíl snížit kontaminaci zemin v podlahách bývalého skladu. Kontaminace byla způsobena provozními úniky a haváriemi vzniklými při manipulaci s uskladněnými nebezpečnými látkami. Záměrem je tedy postupné odtěžování zemin z jednotlivých sklepů. Odtěžování bude řízeno na základě průběžného monitoringu obsahu škodlivin ve stěnách a dně výkopové jámy. Po dosažení stanovených sanačních limitů bude odtěžování ukončeno a výkop bude zavezen čistým inertním materiálem. Tento bude následně zhutněn dle pokynů statika.

Další informace o projektu: 

Indikátory:

 

UKAZATEL MĚRNÁ JEDNOTKA MNOŽSTVÍ
Kubatura odtěženého kontaminovaného materiálu m3 242,38
Plocha odstraněných starých ekologických zátěží m2 282,9

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu
Více informací o Operačním programu Životní prostředí: http://www.opzp.cz

Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...