Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Program města Strakonice na podporu kultury v roce 2016 (dále jen program) zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,byl schválen Zastupitelstvem města Strakonice dne 16. 12. 2015 pod usnesením č. 268/ZM/2015.