Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schváleno
Datum schválení/vydání: 
12.July 2017
    • povinnost vypracování územní studie byla určena ÚP Čestice, jedná se o zastavitelnou plochu označenou Z12
    • územní studie je k dispozici na Úřadě městyse Čestice a na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování
    • pořizovatel schválil možnost využití této územní studie dne 12.7.2017
    • odkaz na registrační list územní studie: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=43348