Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Drážov

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění

  • územní plán Drážov vydalo zastupitelstvo obce dne 26.11.2014

  • územní plán nabyl účinnost dne 12.12.2014

  • územní plán bude k dispozici na Obecním úřadě Drážov, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování, na Městském úřadě ve Volyni, odbor stavební úřad a ŽP  a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=23731

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizování
  • Zastupitelstvo obce Drážov dne 6. 9. 2017 usnesením č. 44/2017 na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) rozhodlo o pořízení Změny č. 1 Územního plánu obce Drážov.
  • Zastupitestvo obce Drážov dne 29.11.2017 usnesením č. 61/2017 schválilo zadání Změny č. 1 ÚP Drážov
  • Na základě usnesení Zastupitelstva obce Drážov č. 77/2019 ze dne 30.10.2019 bylo ukončeno pořizování  Změny č. 1 Územního plánu Drážov, neboť navrhovatel změny odstoupil od své žádosti a vzal návrh zpět.