Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
04. 2. 2016
Upozornění na nové dopravní značení
Nové dopravní značení je instalováno na cyklostezce vedoucí ze sídliště Mír. Prosím, věnujte mu pozornost.
Před koncem cyklostezky vedoucí ze sídliště Mír v místě před přechodem pro chodce u pivovaru je vyznačen vodorovným dopravním značením „V 14“ „Jízdní pruh pro cyklisty“ směr jízdy cyklistů vpravo. Dále byla osazena svislá dopravní značka „C 10b“ „Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené“ a zrušeno stávající vodorovné značení „V8a“ „Přejezd pro cyklisty“. Dále je do chodníku osazena svislá dopravní značka „B 8“ „Zákaz vjezdu jízdních kol“ z obou stran.
Náhled značení naleznete v přiloženém situačním nákresu.
Markéta Bučoková, PR