Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Kraselov

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
  • územní plán Kraselov vydalo zastupitelstvo obce dne 31.10.2012
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě Kraselov, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=37925356

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydána
Datum schválení/vydání: 
2.July 2018
Datum nabytí účinnosti: 
17.July 2018
  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • Změna č. 1 územního plánu Kraselov nabyla účinnosti dne 17.7.2018
  • Změna č. 1 územního plánu Kraselov je k dispozici na Obecním úřadu Kraselov, na Městském úřadu Strakonice, odboru rozvoje - úřadu územního plánovaní a na Krajském úřadu - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=37925356&RC_ZMENY=1