Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

   Územní plán Krejnice

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a  stavebním řádu, v platném znění
  • územní plán Krejnice vydalo zastupitelstvo obce dne 9.12.2011
  • vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání územního plánu dne 15.12.2011
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Krejnicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=69132631