Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Pracejovická úpravna vody byla slavnostně uvedena do provozu

Ve čtvrtek 7.4.2016 byla slavnostním přestřižením pásky za přítomnosti starosty města Mgr. Břetislava Hrdličky, místostarosty města Milana Jungvirta  a zástupců zhotovitelských firem  Arko Technology, a.s. Brno, Mota-Engil Central Europe, s.a., ČR a Protom Strakonice, s.r.o. uvedena do provozu úpravna vody Pracejovice.

Rekonstrukce tohoto vysoce sofistikovaného zařízení byla zahájena v září roku 2013 a ukončena v červnu 2015.

Modernizace úpravny vody Pracejovice proběhla za účelem zvýšení její kapacity až na 59 l/s a zajištění výroby kvalitní pitné vody pro město Strakonice. Realizací akce je vytvořen předpoklad pro zásobování více jak 11 000 obyvatel kvalitní pitnou vodou. 

Celkové realizované náklady:    144 600 000 Kč

Dotace EU                                 83 249 242 Kč

Dotace SFŽP ČR                          4 897 014 Kč

Příspěvek příjemce dotace            9 794 029 Kč

Mezi zúčastněnými organizacemi byly: Ministerstvo životního prostředí ČR  a Státní fond životního prostředí ČR.

Správcem zařízení jsou Technické služby města Strakonice, s.r.o.

 

Markéta Bučoková, PR

 

https://www.facebook.com/strakonice.eu/