Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
20. 4. 2016

Informace Energetického regulačního úřadu
Energetický regulační úřad (ERÚ) na základě své působnosti vymezené energetickým zákonem chrání oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích a zároveň oprávněné zájmy držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. V oblasti energetiky jsme v posledních letech svědky rozsáhlých změn (např. rozvoj decentrální výroby), které lze přirovnat k energetické revoluci.
Považuji proto za velmi důležité informovat občany o rozsahu a dopadech těchto změn i očekávaném vývoji v oblasti energetiky, a to nejen v souvislosti s "Novou tarifní strukturou", kterou Energetický regulační úřad připravuje na základě vládou schválených strategických materiálů. Diskuze s občany k "Nové tarifní struktuře" je součástí největšího konzultačního procesu, který byl kdy v České republice uspořádán (viz http://www.eru.cz/cs/-/nova-tarifni-struktura) a probíhá do června 2016.
Odborníci z Energetického regulačního úřadu jsou zároveň připraveni občany informovat o ochraně práv spotřebitelů v oblasti energetiky a o nekalých praktikách některých obchodníků při změně dodavatele energií.
Z těchto důvodů Ing. Alena Vitásková oslovila primátory a hejtmany s žádostí o součinnost spočívající v organizaci besedy s občany, které jsou zástupci Energetického regulačního úřadu připraveni se aktivně zúčastnit a na které by občané měli možnost se blíže s uvedenou problematikou seznámit a prodiskutovat ji.
Program akce:
1. informace o činnosti Energetického regulačního úřadu
2. návrh Nové tarifní struktury (technické změny distribučních sítí)
3. ochrana spotřebitelů v energetice (nekalé praktiky obchodníků)
4. diskuze s občany
Tímto informujeme a zveme občany na již potvrzenou besedu ERÚ, jež se koná:
27.4.2016 středa, České Budějovice 17:00 - 19:30 hod., Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice, 2. patro, zasedací místnosti zastupitelstva
1.6.2016 středa Tábor bude upřesněno.
Aktuální seznam dalších setkání ERÚ s občany naleznete na webových stránkách úřadu http://www.eru.cz/cs/-/setkani-eru-s-obcany. V případě potřeby bližších informací se prosím obraťte na tiskového mluvčího úřadu Mgr. Vladimíra Černého, e-mail: vladimir.cerny@eru.cz. tel.: 255 715 552.

Markéta Bučoková, PR