Informace Energetického regulačního úřadu (20.Duben.2016)

Informace Energetického regulačního úřadu
Energetický regulační úřad (ERÚ) na základě své působnosti vymezené energetickým zákonem chrání oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích a zároveň oprávněné zájmy držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. V oblasti energetiky jsme v posledních letech svědky rozsáhlých změn (např. rozvoj decentrální výroby), které lze přirovnat k energetické revoluci.
Považuji proto za velmi důležité informovat občany o rozsahu a dopadech těchto změn i očekávaném vývoji v oblasti energetiky, a to nejen v souvislosti s "Novou tarifní strukturou", kterou Energetický regulační úřad připravuje na základě vládou schválených strategických materiálů. Diskuze s občany k "Nové tarifní struktuře" je součástí největšího konzultačního procesu, který byl kdy v České republice uspořádán (viz http://www.eru.cz/cs/-/nova-tarifni-struktura) a probíhá do června 2016.
Odborníci z Energetického regulačního úřadu jsou zároveň připraveni občany informovat o ochraně práv spotřebitelů v oblasti energetiky a o nekalých praktikách některých obchodníků při změně dodavatele energií.
Z těchto důvodů Ing. Alena Vitásková oslovila primátory a hejtmany s žádostí o součinnost spočívající v organizaci besedy s občany, které jsou zástupci Energetického regulačního úřadu připraveni se aktivně zúčastnit a na které by občané měli možnost se blíže s uvedenou problematikou seznámit a prodiskutovat ji.
Program akce:
1. informace o činnosti Energetického regulačního úřadu
2. návrh Nové tarifní struktury (technické změny distribučních sítí)
3. ochrana spotřebitelů v energetice (nekalé praktiky obchodníků)
4. diskuze s občany
Tímto informujeme a zveme občany na již potvrzenou besedu ERÚ, jež se koná:
27.4.2016 středa, České Budějovice 17:00 - 19:30 hod., Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice, 2. patro, zasedací místnosti zastupitelstva
1.6.2016 středa Tábor bude upřesněno.
Aktuální seznam dalších setkání ERÚ s občany naleznete na webových stránkách úřadu http://www.eru.cz/cs/-/setkani-eru-s-obcany. V případě potřeby bližších informací se prosím obraťte na tiskového mluvčího úřadu Mgr. Vladimíra Černého, e-mail: vladimir.cerny@eru.cz. tel.: 255 715 552.

Markéta Bučoková, PR

UPOZORNĚNÍ! Od pondělí 1. 11. 2021 začnou demoliční práce na objektu 767...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků o odstranění nebo okleštění stromoví...
Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...