Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Němčice

  •  územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
  • územní plán Němčice vydalo zastupitelstvo obce dne 23.12.2012
  • územní plán Němčice nabyl účinnosti dne 7.1.2013
  • odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=27695

Změna č. 1 Územního plánu Němčice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
pořizovaná
  • Zastupitelstvo obce Němčice usnesením č. 28/U/2022 ze dne 28.12.2022 rozhodlo o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Němčice.
  • Změna územního plánu bude projednávána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcími vyhláškami a v součinnosti s dotčenými orgány.
  • Změna územního plánu se bude pořizovat zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona.
  • Zpracovatelem návrhu změny je Ing. arch. Dana Zákostelecká.
  • Změna je ve fázi – věřejné projednání se bude konat dne 06.09.2023 od 16 h na Obecním úřadu Němčice
  • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=63587