Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválena
Datum schválení/vydání: 
16.February 2011
  • povinnost vypracování územní studie byla určena ÚP Radomyšl, jedná se o zastavitelnou plochu označenou Z33
  • územní studie je k dispozici na Úřadě městyse Radomyšl a na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování
  • pořizovatel schválil možnost využití této územní studie dne 16.2.2011
  • schválení ukončení možnosti využití 11.5.2018
  • odkaz na registrační list územní studie: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=34218997