Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Skály

 

 

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • územní plán Skály vydalo zastupitelstvo obce dne 26.10.2015
  • územní plán nabyl účinnost dne 17.11.2015
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě Skály, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
  • odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=31853