Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Strunkovice nad Volyňkou

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  v platném znění
  •  nabytí účinnosti územního plánu dne 22. 12. 2017
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=34072