Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 

Městský úřad Strakonice
Velké náměstí 2
386 01 STRAKONICE

Tel.:  +420 383 700 111 (spojovatelka)
IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810

ID datové schránky: 4gpbfnq

Telefonní seznam

Úřední hodiny

Rozmístění odborů a oddělení

e-mail pro běžnou komunikaci posta@mu-st.cz
e-mail pro elektronické podání (podepsané pomocí kvalifikovaného nebo uznávaného elektronického podpisu) epodatelna@mu-st.cz
e-mail pro dotazy občanů dotazy@mu-st.cz
 • Pro příjem doručených dokumentů, a to bez ohledu na způsob jejich doručení, je zřízena centrální podatelna úřadu
 • Elektronická podání musí být podepsána pomocí kvalifikovaného nebo uznávaného elektronického podpisu.
 • Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání ostatní.
 • Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijatá podání v elektronické podobě jsou čitelná, zda je podepsala osoba pomocí kvalifikovaného nebo uznávaného elektronického podpisu a zda je podpis platný.
 • Pokud je při kontrole doručených dokumentů zjištěno, že podání má vady, postupuje se dále dle příslušných ustanoveních správního řádu.

Elektronické podání bude přijímáno pouze v následujících formátech:

 • www dokument s příponou .html, .htm,
 • Microsoft Office (.doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx, ...) ,
 • prostý text - CP 852, 1250, UTF-8 (.txt)
 • Acrobat Reader (.pdf),
 • OpenOffice, LibreOffice (.o??),
 • obrazové přílohy (.jpg, .gif, .tif, .bmp, .png)

Podatelna v žádném případě nepřijímá spustitelné soubory (*.com, *.exe, *.vbs, *.pif atd.)!

Datové zprávy lze také doručit na technických nosičích - USB, CD, DVD.

Pokud datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není považována za doručenou na e-podatelnu.

Certifikační autoritou, která vydala ověřený certifikát je PostSignum.