Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

 

Od 1. 1. 2008 je Městský úřad Strakonice zapojen do projektu Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál). Cílem projektu je ulehčit občanovi komunikaci se státem a napomoci mu jednodušeji vyřídit jeho záležitosti.

 

 

Od výše uvedeného data mohou občané získat na odborech MěÚ, a to v budovách:

 • Velkém náměstí 2: odbor vnitřních věcí - matrika
 • Na Stráži 270: Obecní živnostenský úřad
 • Krále Jiřího z Poděbrad 772: odbor dopravy


Výpisy z informačních systémů veřejné správy

 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • výpis z Insolvenčního rejstříku
 • výpis z Katastru nemovitostí
 • výpis snímku z katastrální mapy
 • výpis z Rejstříku trestů
 • výpis z Rejstříku trestů právnických osob
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • výpis z Veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
 • výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • výpis z Živnostenského rejstříku, přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • zprostředkovaná identifikace


Dále služby:

 • Základní registry
 • Datové schránky
 • Konverze na žádost a související služby
 • Zprostředkování identifikace


Více informací zde


Seznam pracovišť CzechPoint MěÚ Strakonice:

 

 

Obecní živnostenský úřad
Oddělení registrace
Jméno Funkce Telefon
Hana Němcová vedoucí oddělení 383700302
Jaroslava Dvořáková registrace podnikatelů 383700328
Alena Králová registrace podnikatelů 383700329
Odbor dopravy
Oddělení dopravně správních agend
Jméno Funkce Telefon
Radka Jungvirtová registr řidičů 383700361
Pavlína Slavíková registr řidičů 383700257
Odbor vnitřních věcí
Oddělení matrik
Jméno Funkce Telefon
Martina Šambazova vedoucí oddělení, matriční agenda - narození 383700240
Radka Petelová matriční agenda - úmrtí 383700251
Hana Sellnerová ověřování dokumentů, vítání občánků 383700220