Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Pokud se narodí dítě ve strakonické porodnici, rodiče si vyzvednou rodný list dítěte na Městském úřadě, matrice ve Strakonicích. Jedná-li se o manželské dítě, pro rodný list se může dostavit jeden z rodičů, a po předložení platných osobních dokladů, oddacího listu, a souhlasného prohlášení rodičů o jménu dítěte, matriční úřad tento doklad vydá.

Matka nemanželského dítěte předkládá k vyzvednutí rodného listu platný osobní doklad, rodný list a pokud je rozvedená nebo vdova, též pravomocný rozsudek o rozvodu manželství nebo úmrtní list manžela.

Rodiče, kteří nejsou manželé mají též možnost určit otcovství dítěte souhlasným prohlášením rodičů /dále jen otcovství/ před narozením dítěte za následujících podmínek:

Rodiče se dostaví na jakýkoliv matriční úřad, kde předloží rodné listy, platné občanské průkazy, těhotenský průkaz.

Rozvedená nebo ovdovělá matka ještě pravomocný rozsudek o rozvodu manželství nebo úmrtní list manžela.

Otcovství mohou rodiče, kteří nejsou v platném manželství určit i kdykoliv po narození dítěte. Předložené doklady jsou stejné, jako u otcovství před narozením, ale maminka už nepředkládá těhotenský průkaz.

Pokud je jeden z rodičů cizí státní občan, doporučujeme se vždy v konkrétním případě informovat na jakémkoliv matričním úřadě. Při určení otcovství cizím státním občanem musí být přítomen vždy soudní tlumočník.

U nezletilých rodičů otcovství může být určeno pouze před soudem.