Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Ve Strakonicích jsou schváleny dvě oddávací místnosti. Jedna je v prostorách radnice a druhá v prostorách strakonického hradu. V obřadní síni městského úřadu se oddává každý pátek a sňatek je bezplatný. V hradních prostorách se oddává v sudou sobotu a správní poplatek 1 000 Kč.

Sňatečné obřady u matričního úřadu se konají v maximálním počtu šest obřadů denně. Časové termíny obřadů budou snoubencům zadávány tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly (sňatečné obřady v obřadní síni probíhají v půlhodinových intervalech). Termíny konání sňatečných obřadů budou sjednávány na odboru vnitřních věcí, oddělení matrik.

Pokud snoubenci chtějí uzavřít sňatek mimo úředně určenou místnost nebo mimo stanovenou dobu, platí správní poplatek ve výši 1 000 Kč.