Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Pokud Vám zemřela blízká osoba, úmrtní list vždy vydává matriční úřad podle místa úmrtí. Úmrtní list si může vyzvednout osoba, která je v příbuzenském vztahu se zemřelým (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci a sourozenci), pokud tento vztah prokáže příslušnými doklady. Úmrtní list může být vydán i vypraviteli pohřbu, který doloží fakturu o úhradě. Osobám, které nejsou v příbuzenském vztahu, lze vydat doklad pokud prokáží, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.