Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Zvláštní matrika Brno zapisuje matriční události, ke kterým došlo na území cizího státu a týkají se občanů ČR (narození, manželství, úmrtí)

Žadatel může podat žádost u kteréhokoliv matričního úřadu nebo u zastupitelského úřadu ČR v cizině

Předložené doklady:

  • cizozemský matriční doklad, přeložený do českého jazyka a podle smluv, které jsou uzavřeny s konkrétními státy také opatřený potřebnými ověřeními
  • doklad o státním občanství ČR té osoby, které se zápis týká
  • další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností (RL, OL, ÚL)