Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela může do šesti měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit kterémukoliv matričnímu úřadu, že opět přijímá své dřívější příjmení.

Potřebné doklady:

  • občanský průkaz
  • oddací list
  • právoplatný rozsudek o rozvodu manželství

Do šesti měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství není toto oznámení zpoplatněno.